Centru pentru Dezvoltare Antreprenoriala

PROGRAMUL MICROINDUSTRIALIZARE 2017: DESCARCA MODELUL PLANULUI DE AFACERI SI ALTE DOCUMENTE NECESARE PENTRU FINANTARE


Incepand cu data de 21 August 2017, ora 10.00, a devenit activa pe site-ul www.aippimm.ro, aplicatia de inscriere in cadrul Programului National Multianual de Microindustrializare. Alocatia financiara nerambursabila (AFN) pentru firmele selectate este de maximum 450.000 de lei pe beneficiar.

In vederea inscrierii in cadrul Programului, antreprenorii vor completa si transmite online planul de afaceri in perioada 21.08.2017 - 1.09.2017. Ministerul pentru mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat poate prelungi a termenul pana la epuizarea bugetului alocat.
Bugetul total estimativ alocat schemei de minimis pentru perioada de implementare a acesteia este de 297.436.000 lei.
Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017, aprobat prin Legea nr. 6/2017  a Bugetului de Stat pe anul 2017 este de 74.359.000 lei.
Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru anii 2018, 2019 si 2020 este de 74.359.000 lei/anual.
Prin implementarea programului in perioada 2017-2020 se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar de 660 de beneficiari, din care 165 de beneficiari in anul 2017.
Sunt eligibile in cadrul Programului societatile care desfasoara activitati pe codurile CAEN aferente urmatoarelor diviziuni:

10 Industria alimentara
11 Fabricarea bauturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape inbuteliate;
13 Fabricarea produselor textile;
14 Fabricarea articolelor de imbracaminte;
15Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor;
16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnsi pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite;
17 Fabricarea hartiei si a produselor din hartie;
1811 Tiparirea ziarelor;
1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.;
20 Fabricarea substantelor si produselor chimice cu exceptia 2011, 2051, 2053, 2059.
21 Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice;
22 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice;
23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
24 Industria metalurgica;
25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini utilaje si instalatii - cu exceptia societatilor care desfasoara activitati pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului si munitiei;
26 Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice;
27 Fabricarea echipamentelor electrice;
28 Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a.;
29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor;
30 Fabricarea altor mijloace de transport cu exceptia 3040;
31 Fabricarea de mobila;
32 Alte activitati industriale n.c.a.

Pot beneficia de prevederile Programului societatile care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici sau mijlocii intr-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru sau in categoria microintreprinderilor, intreprinderilor mici sau intreprinderilor mijlocii in regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, care indeplinesc cumulativ, la data completarii planului de afaceri online, urmatoarele criterii de eligibilitate:
 1. sunt organizate in baza Legii  nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei sau in baza Ordonantei de Urgenta nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. sunt IMM, conform prevederilor art. 2 si ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare
 3. au capital social integral privat;
 4. asociatii sau actionarii care detin mai multe societati nu pot aplica in cadrul prezentului program decat cu o singura societate;
 5. sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 6. codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul Programului si autorizat a fi desfasurat la momentul inscrierii online, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. au cel putin 1 an calendaristic de la infiintare la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de afaceri;
 8. nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru; solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
 9. au transmis cerere de renuntare partiala/totala la finantare in termenul prevazut de procedurile de implementare a programelor nationale implementate prin AIMMAIPE, in cadrul carora au semnat contract de finantare in ultimii 3 ani (doar pentru aplicantii care au semnat contract de finantare in cadrul programelor nationale in ultimii 3 ani si au renuntat partial sau total la finantare);
 10. nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o intreprindere unica
 11. nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita,  inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
 12. nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / AIMMAIPE /Consiliului Concurentei sau unui alt furnizor de ajutor de stat/ de minimisde recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu dobanzile si penalitatile aferente;
 13. au transmis formularul de raportare tehnica in termenul prevazut de procedurile de implementare a programelor nationale implementate prin AIMMAIPE, de care au beneficiat in ultimii 3 ani (doar pentru aplicantii care au beneficiat de finantare in cadrul programelor nationale in ultimii 3 ani);
Beneficiarii sunt obligati pentru o perioada de minimum 3 ani incepand cu anul urmator acordarii de AFN, sa mentina investitia pentru care primesc AFN in cadrul Programului, sa nu aplice amortizare accelerata pentru activele achizitionate in cadrul programului, sa pastreze numarul locurilor de munca existente la data deschiderii aplicatiei de inscriere si numarul locurilor de munca create prin program conform numarului si tipului (abolvent dupa anul 2012/persoana defavorizata/somer).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fonduri pentru sprijinirea tinerilor inactivi pentru a intra pe piata muncii


Proiectul noncompetitiv INTESPO Inregistrarea Tinerilor in Evidentele Serviciului Public de Ocupare, proiect eligibil pe Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014 -2020, Axa prioritara 2 Obiectiv specific 2.3 a fost aprobat de catre AMPOCU.

Proiectul vizeaza scaderea numarului de tineri inactivi NEETs (Not in Education, Employment or Trening) inregistrati la Serviciul Public de Ocupare (SPO), precum si identificarea altor cel putin 200.000 tineri NEETs inactivi, cu varsta intre 16-24 neinregistrati la SPO.

Categoria de tineri NEETs include tineri care nu au reusit sa se integreze pe piata muncii din diverse motive (lipsa oportunitatilor de ocupare, lipsa competentelor cerute pe piata muncii etc.) si care nu sunt cuprinsi in programe de educatie sau formare.

Studiile recente arata faptul ca NEETs este un rezultat al unei combinatii de factori personali, economici, de educatie si sociali si reflecta gradul de distantare de piata muncii si societate in ansamblul ei (EUROFOUND, 2012).

In cadrul proiectului, sunt vizati in special tinerii cu nivel scazut de competente si care au dificultati in a se integra social. Din totalul celor care vor fi identificati, cel putin 160.000 vor fi integistrati la SPO si vor beneficia de informare si consiliere profesionala, inclusiv de profilare, iar dupa aceasta etapa vor fi indrumati catre masura activa de care au nevoie sau catre alte servicii (Prgramul National Sansa a doua Ministerul Educatiei Nationale, servicii de asistenta sociala).

Identificarea tinerilor NEETs inactivi este necesara intrucat majoritatea nu are acces la informatii si nici nu stie sa le caute. In prezent, ei nu vin din proprie initiativa catre SPO, in vederea inregistrarii, insa experienta proiectelor deja derulate arata ca apropierea de ei este fundamentala pentru atragerea lor in orice programe viitoare, intrucat anuleaza si blocajul generat de mijloacele financiare reduse sau inexistente pentru multi dintre ei, necesare pentru a ajunge la SPO.

Proiectul noncompetitivINTESPO introduce managementul de caz ca metoda de lucru cu tinerii NEETs, care presupune un proces de interactiune incadrul retelei de servicii (de asistenta sociala, educatie, ocupare) prin care se asigura faptul ca beneficiarii primesc serviciile de care au nevoie intr-o forma de sprijin eficace si eficienta.

Aceasta metoda ofera servicii personalizate, prin care serviciile publice evalueaza nevoile beneficiarului in colaborare cu el, evalueaza, monitorizeaza si sustine beneficiarul pentru a accesa servicii sociale care sa raspunda acestor nevoi.

Din perspectiva managementului de caz, proiectul va contribui la:
 • Introducerea managementului de caz ca metoda de lucru cu tinerii NEETs, calibrata in functie de categoria in care tanarul se incadreaza din perspectiva profilarii (de la usor angajabil pana la foarte greu angajabil).
 • Procesul de monitorizare a evolutiei tanarului atat pe parcursul, cat si dupa implicarea intr-un program de masuri active
 • Instituirea unei retele de sprijin, la nivel local, care sa sustina implementarea modelului de interventie bazat pe managementul de caz, in special pentru tinerii care nu sunt interesati sa se inregistreze singuri sau nu pot (din diferite cauze) sa isi gaseasca si sa isi mentina un loc de munca.
Proiect isi propune si sa revitalizeze reteaua de sprijin pe care SPO o are deja impreuna cu autoritatile publice locale sau sa propuna noi modelele/protocoale de colaborare, inclusiv prin activarea voluntariatului la nivelul comunitatii respective, in procesul de identificare, mobilizare si inregistrare a tinerilor NEETs.

Astfel, va exista o colaborare stransa intre SPO si autoritati locale, servicii de asistenta sociala, scoala, servicii medicale, mediatori comunitari, politie, biserica, ONG-uri implicate in activitati destinate tinerilor si/sau asistentei sociale comunitare, etc.

De asemenea, proiectul incurajeaza si implicarea partenerilor sociali (patronate si sindicate), astfel incat oferta de pachete de masuri active personalizate sa se concretizeze in ocuparea unui loc de munca.

Solicitantul acestui proiect este Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, iar Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, Ministerul Educatie Nationale si Cercetarii Stiintifice si Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala sunt parteneri.

Proiectul are o durata de implementare este de 48 luni si un buget de 213.636.395,25 de lei, respectiv 47.474.754,5 de euro (curs euro 4,5).

Sursa: Ministerul Muncii
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Din 2 mai 2017 incep inscrierile START UP NATION pentru finantare de


200 000 lei pentru start-up.Conditii obligatorii de participare:
 • Curs de competente antreprenoriale - Te poti inscrie chiar aici
 • Infiintarea unei firme dupa data 01.02.2017 - Solicita consultanta pentru intocmirea dosarului si depunerea documentatiei
 • Consultanta pentru intocmirea documentatiei si obtinerea finantarii - Cere ajutorul expertilor ADAF pentru asistenta, aceste cheltuieli pot fi deduse din bugetul proiectului

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


SERVICII SUPORT pentru a beneficia de programul START UP NATION de sprijinire a infiintarii IMM-urilor

Guvernul Romaniei a lansat OUG nr.10/2017 pentru incurajarea spiritului antreprenorial prin acordarea unui ajutor de minims de maximum 200.000 lei pentru un beneficiar, reprezentand 100% din valoarea cheltuielilor eligibile. Programul sprijina financiar IMM_urile infiintate dupa data de 30 ianuarie 2017. Se estimeaza ca programul va incepe sa functioneze incepand cu data de 1 mai 2017.

ADAF- Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin, prin Centrul pentru Dezvoltare Antreprenoriala,  ofera un pachet de servicii suport pentru accesarea programului initiat de OUG 10/2017. Asociatia detine o experienta de peste 15 ani in servicii de consultanta si asistenta  pentru constituirea de afaceri ( a creat peste 100 de IMM-uri), a sustinut cursuri de competente antreprenoriale (autorizat de Autoritatea Nationala a Calificarilor, pentru peste 1500 persoane), a implementat 3 proiecte europene finantate direct de Comisia Europeana si 10 proiecte POSDRU in Romania, in perioada 2009-2015.

Echipa de consultanta este constituita din experti cu experienta,  condusa de dna Cornelia Rotaru care a fondat Registrul Comertului in Romania si a condus in calitate de Director General, timp de 10 ani, Oficiul National al Registrului Comertului.

Serviciile suport pentru pregatirea accesului la finantare constau in:
- Servicii de consultanta si asistenta pentru infiintarea unui IMM (SRL, PFA, II, IF): rezervarea de nume la oficiul registrului comertului, redactarea unui act constitutiv, depunerea capitalului social minim la banca, obtinerea dovezilor privind dreptul de folosinta a sediului social si dupa caz a punctelor de lucru, pregatirea documentatiei pentru inregistrarea firmei la Oficiul registrului comertului si administratia finantelor publice;
- Participare la curs de competente antreprenoriale, acreditat de ANC si recunoscut in Romania si Uniunea Europeana,  conditie pentru a aplica la programul de finantare si de a dobandi abilitatile antreprenoriale pentru a conduce o afacere de succes.

Suport pentru elaborarea documentatiei necesare pentru obtinerea finantarii.
- Servicii de consultanta si asistenta dupa infiintarea firmei pentru a beneficia de ajutorul de stat, in suma de maximum 200.000 lei;
- Alegerea corecta a cheltuielilor solicitate pentru a fi finantate si a nu risca nerambursarea lor.

Beneficiari:
- Persoanele fizice cu varsta minima de 18 ani cu studii medii cel putin,  care doresc sa infiinteze un IMM, conditie principala pentru a putea accesa programul de finantare.

Detalii :
Email: office@adaf.ro
rotarurom@yahoo.com
tel: 021-2101042

© Copyright ADAF 2019. Toate drepturile rezervate