EVENIMENTE

Rezultatele finale concurs planuri de afaceri
[17.12.2018]
Puteti descarca AICI rezultatele finale ale concursului de planuri de afaceri din cadrul proiectului Construieste-ti viitorul! POCU/82/3/7/104802 Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020. 

Lista a fost actualizata in urma solutionarii contestatiilor depuse. Lista este finala sub rezerva aprobarii si validarii de ORGANISMUL INTERMEDIAR de verificare. 

Felicitari tuturor!

Rezultatele finale concursului de planuri de afaceri
[12.12.2018]
Puteti descarca AICI rezultatele finale ale concursului de planuri de afaceri din cadrul proiectului Construieste-ti viitorul! POCU/82/3/7/104802 Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020. 

Lista a fost actualizata in urma solutionarii contestatiilor depuse. Lista este finala sub rezerva aprobarii si validarii de ORGANISMUL INTERMEDIAR de verificare. 

Felicitari tuturor!
Rezultatele concursului de planuri de afaceri
[12.12.2018]
Puteti descarca AICI rezultatele concursului de planuri de afaceri din cadrul proiectului Start Antreprenoriat! POCU/82/3/7/106495 Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020. 

Aceasta lista nu este finala si poate suferi modificari in functie de solutionarea contestatiilor si disponibilitatea persoanelor admise.

Participantii care doresc sa depuna contestatie sunt rugati sa solicite fisele de evaluare la adresa office@adaf.ro si sa completeze cererea de contestatie atasata AICI cu motivarea contestatiei. 

Termenul maxim de solicitare a fiselor este 13.12.2018 ora 15:00, iar contestatiile se pot depune pana pe 14.12.2018 ora 12:00 , urmand sa se solutioneze pana pe  17.12.2018 ora 20:00.

Felicitari tuturor participantilor pentru efortul depus!
Rezultatele concursului de planuri de afaceri
[10.12.2018]
Puteti descarca AICI rezultatele concursului de planuri de afaceri din cadrul proiectului „CONSTRUIESTE-TI VIITORUL!” - POCU/82/3/7/104802 Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020. 

Aceasta lista nu este finala si poate suferi modificari in functie de solutionarea contestatiilor si disponibilitatea persoanelor admise.

Participantii care doresc sa depuna contestatie sunt rugati sa solicite fisele de evaluare la adresa office@adaf.ro si sa completeze cererea de contestatie atasata AICI cu motivarea contestatiei. 

Termenul maxim de solicitare a fiselor este 11.12.2018 ora 15:00, iar contestatiile se pot depune pana pe 12.12.2018 ora 10:00 , urmand sa se solutioneze pana pe  12.12.2018 ora 22:00.

Felicitari tuturor participantilor pentru efortul depus!

Rezultatele finale concursului de planuri de afaceri
[05.12.2018]
Puteti descarca AICI rezultatele finale ale concursului de planuri de afaceri din cadrul proiectului Fii si Tu Antreprenor! POCU/82/3/7/106494 Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020. 

Lista a fost actualizata in urma solutionarii contestatiilor depuse. Lista este finala sub rezerva aprobarii si validarii de ORGANISMUL INTERMEDIAR de verificare. 

Felicitari tuturor!
PRECIZARI LA METODOLOGIE 106495
[04.12.2018]

 PRECIZARI LA METODOLOGIA

DE EVALUARE ȘI SELECTARE A PLANURILOR DE AFACERI

PROIECTUL “START ANTREPRENORIAT!” ID 106495

 

Ref. Selectia planurilor de afaceri si definitivarea rezultatelor concursului

 In conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului -conditii specifice  România Start Up Plus, ale cererii de finantare a proiectului Start Antreprenoriat ID 106495  si a Metodologiei de evaluare si selectare a planurilor de afaceri (capitolele 7.2 Evaluarea tehnică și financiară a planului de afaceri; capitolul 7.3 Procedura de evaluare tehnică și financiară a planurilor de afaceri si 7.4 Selecția planurilor de afaceri),  selectia planurilor de afaceri pentru stabilirea clasamentului in vederea acordarii finantarii nerambursabile se va realiza dupa urmatoarea procedura:

 Etapa 1: Planurile de afaceri vor fi ordonate pe judete, descrescator in functie de punctaj si se vor include in clasament primele 2 planuri de afaceri din fiecare judet.  Caracterul descrescător al clasamentului general nu va fi respectat în cazul aplicării selecției a minimum două planuri pentru fiecare județ. Selecția pe judete va avea în vedere respectarea numărului de afaceri care propun măsuri ce vor promova teme orizontale și secundare prezentate la pct.7.2.din metodologie.

Etapa 2: Dupa selectia planurilor de afaceri pe judete se vor centraliza categoriile de teme orizontale aferente planurilor deja selectate pentru a se respecta indicatorii impusi conform programului Romania start up Plus de abordare a temelor secundare si orizontale, astfel:

·         4 planuri de afaceri propun dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltării durabile;

·         4 planuri de afaceri propun activități care promovează concret sprijinirea tranziției către o economie  cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiență din punctul de vedere al utilizării  resurselor;

·         4 planuri de afaceri propun masuri de promovare concretă a inovării sociale;

·         10 planuri de afaceri propun masuri ce promovează concret utilizarea TIC prin implementarea unor soluții TIC în procesul de producție, prestare de servicii, furnizare de bunuri sau execuție de lucrări.

·         4 planuri de afaceri propun masuri concrete de consolidare a cercetării, a dezvoltării tehnologice, și/sau a inovării  prin derularea de activități specifice.

·         3 planuri de afaceri vor putea fi selectate din planurile de afaceri depuse de persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate prin proiect, dar se încadrează în categoriile de grup țintă ale proiectului.

·         7 planuri de afaceri vor avea un obiect principal de activitate din secțiunea G a codului CAEN- comerț cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu excepția grupei CAEN 452-Întreținerea și repararea autovehiculelor.

Planurile de afaceri care propun activitatile enumerate mai sus, in ordinea descrescatoare a punctajului se vor incadra la ajutoare de minimis de maximum 173.881, 50 lei. Planurile de afaceri care nu se incadreaza in criteriile privind teme orizontale si secundare vor fi incadrate la ajutoare de minimis de maximum 129.296,50 lei.

Având în vedere indicatorii proiectului privind activitațile de promovare a temelor orizontale și secundare este posibil să fie selectate spre a fi finanţate planuri de afaceri cu punctaje mai mici decât planuri de afaceri respinse dar de a căror selectare depinde îndeplinirea indicatorilor proiectului..

Pentru aplicanții de pe ultima poziție, cu punctaj egal se va lua în considerație punctajul obținut la activitățile pentru promovarea temelor orizontale și/sau secundare.

 Etapa 3. Dupa asigurarea selectiei planurilor de afaceri pentru fiecare categorie de teme orizontale si secundare, planurile ramase se vor ordona descrescator in functie de punctajul obtinut.

Planurile de afaceri de pe lista finala, peste cele 38 de planuri de afaceri selectate initial pentru finantare, vor ramane pe lista de asteptare. In situatia in care o persoana castigatoare a concursului de planuri de afaceri renunta la finantarea proiectului, atunci aceasta va fi eliminata din lista castigatorilor si premiul se va acorda urmatoarei persoane eligibile pe lista de asteptare.

 Acordarea ajutorului de minimis:

 Competiţia planurilor de afaceri va avea 38 câştigători finali, finanțați dupa cum urmeaza, in functie de punctajul primit:

27 planuri de afaceri finantate cu 173.881,50 lei

11 planuri de afaceri finantate cu 129.296,50 lei

 Calendarul comunicarii rezultatelor selectiei planurilor de afaceri

·         Inchiderea depunerii planurilor de afaceri la 30.11.2018 orele 24:00;

·         Evaluarea planurilor de afaceri – pana la 11.12.2018;

·         Comunicarea rezultatelor selecției- lista intermediara - 12.12.2018 ;

·         Depunerea contestațiilor – 14.12.2018

·         Comunicarea rezultatelor reevaluării în urma contestațiilor- lista finala- 17.12.2018;

·         Eveniment promovare/premiere – 18.12.2018

 Comunicarea rezultatelor

 Lista intermediară cu planurile de afaceri selectate pentru finantare va fi postată pe site-ul solicitantului și al partenerilor.

Persoanele selecate vor fi anunțate și printr-un email adresat individual.

 Înregistrarea și rezolvarea contestațiilor

După anunțarea rezultatelor selecției planurilor de afaceri care vor primi finanțare în cadrul schemei de minimis, orice aplicant care se consideră nedreptățit în evaluare/selecție poate formula o singură contestație legată de evaluarea propiului plan de afaceri.

Contestațiile vor fi adresate juriului și se vor depune electronic la adresa concurs106495@adaf.ro  a solicitantului, în termenul anunțat la publicarea listei cu punctajul de evaluare final. (Anexa 4 – Model “Contestație rezultate concurs planuri de afaceri”).

Contestațiile depuse vor primi număr de înregistrare în Registrul unic de intări-ieșiri al liderului de parteneriat.

Contestațiile vor fi soluţionate de către membrii juriului în panel, re-evaluarea se va efectua conform procedurii aplicate la evaluarea iniţială.

Rezultatele re-evaluării în urma contestaţiilor vor fi anunţate solicitantului și partenerilor, și prin email individual către persoanele care au contestat.

Clasamentul final al planurilor de afaceri va fi postat pe site și comunicat individual aplicanților.

 Activitati dupa finalizarea evaluarii planurilor de afaceri

a)      Participarea la evenimentul de promovare/premiere a planurilor de afaceri

In data de 18.12.2018 incepand cu orele 17 va avea loc un eveniment de promovare/ premiere constand in prezentarea planurilor de afaceri selectionate pentru finantare.

Locatia si agenda evenimentului vor fi comunicate in timp util.

 b)     Efectuarea unui stagiu de practica

Dupa anuntarea clasamentului planurilor de afaceri, castigatorii vor efectua un stagiu de practica, de 40 ore, pana la data de 20 ianuarie,  intr-o intreprindere cu profil similar celui dezvoltat prin planul de afaceri, sub îndrumarea unui mentor din întreprinderea respectivă.

c)      Incheierea de pre-acorduri de finantare

În urma anunțării celor 38 de câștigători, administratorul schemei încheie cu aceștia pre-acorduri de finanțare, câștigătorii asumându-și faptul că vor înființa din punct de vedere legal noua entitate economică în termenul indicat.

În vederea semnării pre-acordului de finanțare, solicitanții ale căror planuri de afacere au fost selectate, vor transmite administratorului schemei de ajutor de minimis, în termenul indicat de către administratorul schemei de minimis dovada de la Registrul Comertului ca nu sunt actionari majoritari in alte societati.

 Câștigătorii competiției vor avea obligația de a ocupa funcția de reprezentant legal, respectiv administrator  al entității juridice, pe care o vor înființa.

 In cazul în care un aplicant câștigător nu se prezintă la data menționată să semneze pre-acordul, cel mai bine clasat aplicant al cărui Plan de afaceri nu a fost selectat, și al cărui profil de afacere nu afectează proporția și condițiile impuse de ghidul apelului, va fi invitat să semneze pre-acordul, cu respectarea indicatorilor obligatorii ai proiectului.

 d)     Incheierea acordului de finantare  si a contractului de finantare

După infiintarea SRL-ului si inregistrarea la Oficiul Registrului comertului, administratorul schemei de ajutor de minimis va încheia cu entitatea nou creată un acord de finanţare

În cazul în care solicitanții care au depus planuri de afaceri selectate pentru finantare  nu se vor prezenta la semnarea acordului de finanțare/își vor anunța retragerea din cadrul concursului/nu vor prezenta documentele/vor prezenta incomplet documentele necesare încheierii acordului de finanțare în termenul impus de către administratorul schemei de minimis de la primirea informării cu privire la semnarea contractului de subvenție, conform cerințelor proiectului, se va proceda la înlocuirea acestuia cu solicitanți (planuri de afaceri) înscriși pe lista de rezerve, în ordinea punctajului total obținut, acordându-li-se un termen de 7 zile calendaristice de la informarea lor pentru a prezenta documentele aferente semnării acordului de finanțare.                                                                              

Rezultatele concursului de planuri de afaceri
[28.11.2018]
Puteti descarca AICI rezultatele concursului de planuri de afaceri din cadrul proiectului Fii si Tu Antreprenor! POCU/82/3/7/106494 Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020. 

Aceasta lista nu este finala si poate suferi modificari in functie de solutionarea contestatiilor si disponibilitatea persoanelor admise.

Participantii care doresc sa depuna contestatie sunt rugati sa solicite fisele de evaluare la adresa office@adaf.ro si sa completeze cererea de contestatie atasata AICI cu motivarea contestatiei. 

Termenul maxim de solicitare a fiselor este 29.11.2018 ora 15:00, iar contestatiile se pot depune pana pe 02.12.2018, urmand sa se solutioneze pana pe 05.12.2018 ora 20:00.

Felicitari tuturor participantilor pentru efortul depus!

Rezultatele finale concursului de planuri de afaceri
[27.11.2018]
Puteti descarca AICI rezultatele finale ale concursului de planuri de afaceri din cadrul proiectului "Antreprenor in Romania!" POCU/89/3/7/107650 Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020. 

Lista a fost actualizata in urma solutionarii contestatiilor depuse. Lista este finala sub rezerva aprobarii si validarii de ORGANISMUL INTERMEDIAR de verificare. 

Felicitari tuturor!
Rezultatele concursului de planuri de afaceri
[26.11.2018]
Puteti descarca AICI rezultatele concursului de planuri de afaceri din cadrul proiectului "Antreprenor in Romania!" POCU/89/3/7/107650 Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

Aceasta lista nu este finala si poate suferi modificari in functie de solutionarea contestatiilor si disponibilitatea persoanelor admise.

Participantii care doresc sa depuna contestatie, fiind termenul de solutionare foarte scurt, sunt rugati sa solicite fisele de evaluare la adresa office@adaf.ro si sa completeze cererea de contestatie atasata AICI cu motivarea contestatiei. Termenul maxim de solicitare a fiselor este 27.11.2018 ora 12:00, iar solutionarea se va realiza pana 27.11.2018 ora 20:00.

Felicitari tuturor participantilor pentru efortul depus!

ANUNT- Concurs planuri de afaceri Sud-Muntenia
[13.11.2018]
Depunerea planurilor de afaceri pentru jurizare în vederea obținerii finanțării, pentru cursurile finalizate in lunile octombrie si noiembrie 2018 se va efectua după cum urmează:
- 26 noiembrie 2018 pentru cursantii care au absolvit cursul de la Giurgiu si Targoviste;
- 30 noiembrie 2018 pentru cursantii care au absolvit cursul organizat la Campulung; 
  • Depunerea dosarului pentru inscrierea la concursul de planuri de afaceri se va face electronic la adresa: email: concurs106495@adaf.ro
 sau prin poștă/curier rapid la sediul solicitantului (str.AMMAN nr 36, sector 1, Bucuresti); se ia in consideratie data depunerii la posta /curier rapid. 
  • Pentru imbunatatirea planului de afaceri in vederea participarii la selectia pentru finantare va recomandam sa apelati la consultanta gratuita oferita prin proiect de catre Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin
  • Inscrierea la concursul de planuri de afaceri si documentele care se depun sunt prezentate in „Metodologia de selectie” postata pe site-ul www.adaf.ro si pe CD-ul primit la curs.

Manager proiect
Cornelia Rotaru
© Copyright ADAF 2019. Toate drepturile rezervate