ALERT – Administratie Locala Eficienta Responsabila Transparenta

Titlul proiectului: ALERT – Administratie Locala Eficienta Responsabila Transparenta 
Beneficiar: ADAF-Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin
Data de incepere: 11.08.2022
Perioada de implementare: 11.08.2022-10.10.2023
Valoarea totala 424,971.50 lei
Surse de finantare: Cheltuieli totale nerambursabile: 416,472.07 lei ; Contributie proprie 8,499.43 lei

SCOP: Consolidarea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a se implica in formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local prin Acordul de parteneriat semnat de solicitant cu Primaria Novaci, vizand consolidarea transparentei decizionale,  imbunatatirea serviciilor publice, cresterea responsabilitatii civice privind egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila si voluntariat pentru comunitatea locala.

OBIECTIVE SPECIFICE:
OS1- Consolidarea transparentei procesului decizional in administratia publica locala prin analiza detaliata a situatiei existente si formularea de propuneri pentru imbunatatirea mecanismelor si instrumentelor de comunicare cu ONG-uri/ parteneri sociali, cetateni; informarea si constientizarea prin ateliere privind democratia participativa si decizia publica.
OS2 –Implicarea ONG-urilor/ partenerilor sociali privind orientarea serviciilor publice pe nevoile beneficiarilor prin analiza situatiei actuale, elaborarea unui plan integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetatenilor si abordarea de solutii
novatoare prin aplicarea conceptului de „Ghiseu Unic”.
OS3 - Dezvoltarea de instrumente independente de monitorizare si evaluare a serviciilor publice la nivel local din perspectiva cetatenilor, beneficiari ai serviciilor publice, prin stabilirea de indicatori specifici de monitorizare si evaluare si elaborarea unei
metodologii cadru pentru monitorizarea si evaluarea integrata a performanþei în furnizarea serviciilor publice la nivelul administratiei locale.
OS4 -Dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor resurselor umane din ONG-uri si parteneri sociali prin organizarea de ateliere, sesiuni de informare, constientizarea si formare pe domenii care sa contribuie la indeplinirea obiectivului general.

Rezultate:
Rezultat program R4: Capacitatea crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica in formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local- 

Rezultate proiect
Rezultat proiect 1-Propuneri de mecanisme si instrumente de comunicare a administratiei publice locale cu societea civila in procesul decizional; - 2 ateliere si 40 persoane constientizate privind democratia participativa si decizia publica
Rezultat proiect 2- Ghiseu unic pentru servicii publice furnizate cetatenilor de administratia publica locala;
Rezultat proiect 3- O metodologie cadru pentru monitorizarea si evaluarea integrata a performanþei în furnizarea serviciilor publice de administratia locale din perspectiva cetatenilor elaborate
Rezultat proiect 4- 40 de participanti din ONG-uri/parteneri sociali certificati prin cursuri de competente sociale si civice ; 40 de participanti din alte categorii GT instruiti prin cursuri de competente sociale si civice
Rezultat proiect 5- 2 ateliere pentru constientizarea a 40 participanti din GT in promovarea egalitatii de sanse, a egalitatii intre femei si barbati si a nediscriminarii
Rezultat proiect 6- 4 ateliere pentru constientizarea a 80 persoane din GT in domeniul dezvoltarii durabile
Rezultat proiect 7- 1 atelier de constientizare a 20 persoane GT pentru dezvoltarea voluntariatului, 1 asociatie „Voluntar pentru zone verzi si curate” infiintata, 3 seminarii pentru operationalizarea asociatiei
Rezultat proiect 8- 2 ateliere si 40 persoane din GT constientizate in domeniul protejarii biodiversitatii etnoculturale si punerea in valoare a patrimoniului cultural si natural;1asociatie infiintata

Activitati si actiuni 
A1.1 Activitati de management general si achizitii publice
A2 Informare si Publicitate
A3: Imbunatatirea instrumentelor de consultare cu societatea civila pentru aplicarea legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.
A3.1 Studiul in adancime al domeniului
A3.2 Constientizarea ONGurilor/ partenerilor sociali, grupului tinta si a societatii civile privind transparenta decizionala si implicarea in dialogul social.
A4 Orientarea serviciilor publice pe nevoile beneficiarilor, abordare de solutii inovatoare, prin aplicarea conceptului de „Ghiseu Unic”.
A5.Dezvoltarea de instrumente independente de monitorizare si evaluare a serviciilor publice la nivel local
A6 Cresterea capacitatii ONG-urilor si partenerilor sociali prin participarea la cursuri de formare pentru dobandirea de competente sociale si civice.
A7 Constientizarea ONG-urilor si partenerilor sociali de implicare a comunitatii locale in promovarea egalitatii de sanse si nediscriminarii
A8 Implicarea ONG-urilor si partenerilor sociali prin initiative si actiuni de constientizare si participare a comunitatii locale pentru implementarea dezvoltarii durabile, cu accent pe colectarea selective si reciclarea deseurilor, pe protectia biodiversitatii, utilizarea eficienta a resurselor
A9 Cresterea capacitatii ONG-urilor in dezvoltarea si implementarea voluntariatului pentru dezvoltare durabila
A10 Implicarea ONG-urilor in constientizarea comunitatii locale pentru protejarea biodiversitatii etnoculturale si punerea in valoare a patrimoniului natural si cultural

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene: https://mfe.gov.ro/
AMPOCA: https:// www.poca.ro
Partenerul de dezvoltare locala : UAT NOVACIINFORMATII PROIECT
Data start proiect
11-08-2022
Data finalizare proiect
10-10-2023
Program finantare proiect
POCA
Participanti
© Copyright ADAF 2023. Toate drepturile rezervate