FARMEC- Femei Asistate pentru Reușită pe Piața Muncii și Evoluție în Carieră

FARMEC- Femei Asistate pentru Reușită pe Piața Muncii și Evoluție în Carieră POSDRU/144/6.3/S/128920
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin  Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

„Investeşte în oameni!”

Obiectivul general al proiectului este de a asigura si promova tratamentul si accesul egal pe piata muncii pentru femei din trei regiuni de dezvoltare ale Romaniei (Bucuresti-Ilfov Sud-Muntenia si sud-vest Oltenia) prin actiuni pozitive de calificare in meserii cerute pe piata muncii cu efecte asupra cresterii oportunitatilor de ocupare si de dezvoltare a carierei femeilor prin programe de formare specifice in scopul dezvoltarii aptitudinilor, dobandirii abilitatilor antreprenoriale si dezvoltarii propriei afaceri, pentru un numar de 750 de femei pe o perioada de 18 luni.

Strategia ce va fi abordata in promovarea proiectului „Femei Asistate pentru Reusita pe Piata Muncii si Evolutia in Cariera” a luat in considerare mai multe aspecte distincte:

  • Consolidarea principiului accesului egal pentru toti pe piata muncii cu scopul de a creste oportunitătile de angajare ale femeilor prin calificarea a 460 femei in meserii de confectioner-asamblor material textile, ingrijire batrani la domiciliu, lucrator comercial, Lucrator in alimentative, manichiurist.
  • Cresterea constientizării asupra principiului egalitătii de sanse si de gen, asupra drepturilor egale în cadrul societătii civile prin evaluarea contextului national actual privind diferentele de gen in ceea ce priveste profesiile, cariera si veniturile
  • Asigurarea accesului egal la ocupare si la construirea unei cariere profesionale, în vederea creării unei piete a muncii inclusive prin cursuri de formare profesionala pentru dobandirea de competente suplimentare (competente antreprenoriale, competente TIC, contabil,limba engleza, inspector resurse umane, manager de proiect) pentru 290 de femei.
  • Facilitarea reconcilierii vietii de familie cu activitatea profesionala a femeilor prin organizarea de cursuri de calificare pentru ingrijire batrani si infirmiere
  • Cresterea increderii in sine a femeilor prin diseminarea de bune practici si exemple de succes privind egalitatea de sanse, dezvoltate în cadrul altor programe la nivel central si local
  • Sprijinirea si asistarea femeilor in vederea initierii unei afaceri si desfasurarii unei activitati independente
  • Cresterea constientizarii femeilor asupra necesitatii si efectelor benefice privind asocierea la retele profesionale si interprofesionale locale, nationale si international
  • Initierea de actiuni inovatoare, integrate interregionale si transnationale bazate pe preluarea experientei si a bunelor practice ale partenerului transnational
  • Crearea unei structuri dedicate initierii si dezvoltarii antreprenoriale care sa ofere informatii si servicii dupa finalizarea proiectului si sa actioneze pentru promovarea egalitatii de sanse in afaceri.
INFORMATII PROIECT
Data start proiect
01-03-2014
Data finalizare proiect
31-10-2015
Program finantare proiect
POSDRU
Participanti
750 femei
© Copyright ADAF 2022. Toate drepturile rezervate