Implica-te in politici publice pentru afaceri!

Implica-te in politici publice pentru afaceri! POCA/111/1/1/109897
Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Solicitant: Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin – ADAF, Bucuresti, Romania
Valoarea totala: 927.922,20 lei
Din care:
- Valoare eligibila nerambursabila  - 909.363,75 lei
- Valoare eligibila nerambursabila din FSE – 763.718,80 lei
- Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national – 145.644,95 lei
- Cofinantarea eligibila a beneficiarului  - 18.558,45 lei  

Scop: Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali pentru dezvoltarea de propuneri alternative la politici publice pentru afaceri, pentru facilitarea dezvoltarii antreprenoriatului prin implicarea activa a structurilor asociative la imbunatatirea proceselor decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri. 

Obiective specifice:
OS1 - Identificarea barierelor pentru initierea si dezvoltarea afacerilor prin elaborarea unui studiu privind evaluarea unor proceduri administrative, bazat in principal pe un sondaj de opinie cu „500” respondenti adresat persoanelor care doresc sa initieze o afacere, intreprinzatorilor care au deja o afacere, ONG-urilor si partenerilor sociali.
OS2 - Evaluarea nevoilor de cresterea a capacitatii ONG-urilor si partenerilor sociali de a formula si dezvolta propuneri alternative la politicile publice pentru afaceri, prin elaborarea unui sondaj de opinie cu 200 respondenti, ONG-uri, parteneri socialireprezentand oameni de afaceri din diferite domenii de activitate.
OS3 - Cresterea gradului de constientizare a ONG-urilor si a partenerilor sociali privind impactul implicarii acestora in politicile publice pentru afaceri, in aplicarea egalitatii de sanse si a dezvoltarii durabile, prin organizarea de 8 seminarii regionale de informare si dezbateri pe marginea studiului elaborat, cu 400 de persoane din ONG-uri si parteneri sociali, inclusiv cu participarea specialistilor si reprezentantilor administratiei publice.
OS4 - Dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor resurselor umane din ONG-uri si parteneri sociali pentru un numar de 160 participanti, prin cursuri de formare pe trei domenii: procesul elaborarii politicilor publice; activitati de sustinere si promovare a solutiilor alternative la politici publice; instrumente independente de monitorizare a politicilor publice pentru afaceri. 
OS5 - Dezvoltarea abilitatilor practice ale ONG-urilor si partenerilor sociali in dialogul social si civic prin elaborarea de solutii alternative la politici publice pentru afaceri, prin organizarea de 8 focus-grupuri regionale si a unui focus-grup national.
OS6 - Dezvoltarea capacitatii ONG-urilor si partenerilor sociali de a formula instrumente independente de monitorizare a politicii publice pentru afaceri prin organizarea de 8 focus-grupuri regionale si a unui focus-grup national.
OS7 - Dobandirea de competente practice de membrii GT prin activitati de advocacy pentru promovarea si sustinerea propunerilor alternative la politici publice catre autoritatile publice cu responsabilitati in domeniu, in vederea acceptarii propunerilor formulate pentru simplificarea procedurilor administrative pentru afaceri.
OS8 - Dezvoltarea capacitatii asociative a membrilor GT prin crearea unei coalitii informale pentru un mediu favorabil afacerilor si a 3 retele tematice sectoriale pentru asigurarea sustenabilitatii proiectului si a permanetizarii actiunilor de simplificare a procedurilor administrative pentru afaceri.
OS9 - Promovarea si consolidarea parteneriatului public privat prin cooperarea ONG-urilor si partenerilor sociali cu administratia publica in activitati concrete si masuri de promovare si implementare a politicilor publice pentru afaceri, prin incheierea unui numar de 10 acorduri de parteneriat.
OS10 - Informarea, sensibilizarea si constientizarea societatii civile privind implicarea ONG-urilor si partenerilor sociali in formularea de propuneri alternative la politici publice pentru afaceri prin actiunile de informare si publicitate prin 2 conferinte (lansare si finalizarea a proiectului cu 60 participanti/conferinta), site, retele de socializare, afise, anunturi si comunicate de presa.

Rezultate partiale si finale
R1 - Studiu de evaluare a nevoilor de crestere a capacitatii ONG-urilor si partenerilor sociali pentru a formula propuneri alternative la politicile publice pentru afaceri -200 respondenti
R2 - Studiu „Bariere administrative pentru initierea si dezvoltarea afacerilor” – 500 respondenti
R3 - 8 seminarii regionale de informare cu 400 participanti
R4 - 8 cursuri cu 160 persoane din ONG-uri si parteneri sociali instruite în „Procesul elaborarii politicilor publice”
R5 - 8 cursuri cu 160 persoane din ONG-uri si parteneri sociali instruite în „Activitati de sustinere si promovare a propunerilor alternative la politici publice”
R6 - 8 cursuri cu 160 persoane din ONG-uri si parteneri sociali instruite în „Instrumente independente de monitorizare a politicilor publice”
R7 - Politica publica alternativa în domeniul simplificarii procedurilor administrative pentru afaceri elaborata
R8 -  Instrument independent de monitorizare a politicii publice privind simplificarea procedurilor adminsitrative pentru mediul de afaceri elaborat
R9 - Politica publica alternativa în domeniul simplificarii procedurilor administrative pentru afaceri acceptata
R10 - Crearea unei coalitii pentru un mediu favorabil afacerilor si a trei retele tematice sectoriale
R11 - Incheierea de 10 acorduri de parteneriat intre ONG-uri, parteneri sociali si institutii ale administratiei publice privind promovarea si consolidarea cooperarii societatii civile cu administratia publica in activitati si masuri concrete de dezvoltare si implementare a politicilor publice de simplificare a procedurilor administrative de afaceri.

 si
Completeaza chestionarele online de mai jos


 

Bucuresti - Ilfov

Curs modul 1 ( 16 poze )

MAI MULT

 

 

Sud Muntenia - Pitesti

Curs modul 1 ( 5 poze )

MAI MULT
Sud Vest Oltenia Craiova

Curs modul 1 ( 8 poze )

MAI MULT

 

 

Bucuresti Ilfov

Seminar informare ( 6 poze )

MAI MULT
Brasov

Seminar informare ( 5 poze )

MAI MULT

 

 

Nord Est Iasi

Seminar informare ( 4 poze )

MAI MULT
Lansare proiect

Seminar informare ( 4 poze )

MAI MULT

 

 

Nord Vest Cluj

Seminar informare ( 6 poze )

MAI MULT
Sud Est Constanta

Seminar informare ( 7 poze )

MAI MULT

 

 

Sud Muntenia Pitesti

Seminar informare ( 3 poze )

MAI MULT
Sud Vest Oltenia Craiova

Seminar informare  ( 2 poze )

MAI MULT

 

 

Vest Timisoara

Seminar informare ( 9 poze )

MAI MULT

INFORMATII PROIECT
Data start proiect
14-11-2018
Data finalizare proiect
13-03-2020
Program finantare proiect
POCA
Participanti
160
© Copyright ADAF 2019. Toate drepturile rezervate