Student Start-UP

Proiectul Student Start-UP POCU/829/6/13/141745
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020. 


Obiectivul general al proiectului este formarea antreprenoriala a 344 de studenti minim anul II de studiu licenta, masteranzi si doctoranzi ce doresc sa initieze o afacere in regiunea de dezvoltare Sud Est: județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea. Cursul de competente antreprenoriale se finalizeaza cu diploma eliberata de Autoritatea Nationala pentru Calificari si recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale. Absolventii cursului se pot inscrie in concursul de planuri de afaceri pentru una din cele 17 ajutoare de minimis de pana la 80.000 euro (bugetul este in lei si poate sa varieze in functie de cursul euro).

Obiective specifice:
1. Dezvoltarea competentelor profesionale antreprenoriale a 344 de persoane prin servicii de formare profesionala specifice antreprenoriatului

2. Dezvoltarea si consolidarea sectoarelor economice cu potential competitiv prevazute in Strategia Nationala pentru Competitivitate (turism si ecoturism, textile si pielarie, constructii, industrii creative, industria auto si componente, TIC, procesarea alimentelor si bauturilor, sanatate si produse farmaceutice, energie si management de mediu, bioeconomie) prin infiintarea a 17 firme care vor activa in aceste sectoare si crearea a minimum 68 locuri de munca (ce vor fi mentinute 9 luni dupa finalizarea celor 12 luni de implementare a planului de afacere selectat pentru finantare). Firmele vor fi infiintate in regiunea de dezvoltare Sud Est, prin acordarea ajutorului de minimis, in urma unui concurs de planuri de afaceri.

3. Dezvoltarea si consolidarea spiritului antreprenorial pentru minimum 17 persoane si maximum 20 persoane ale caror planuri de afaceri au fost selectate pentru finantare, (prin includerea a 3 persoane din lista de rezerva), prin participarea la urmatoarele activitati organizate in proiect, inainte de infiintarea firmelor ale caror planuri de afaceri au fost propuse pentru finantare: activitati practice de infiintare si dezvoltare de intreprinderi simulate si stagii de practica organizate la intreprinderi existente si functionale eligibile in cadrul proiectului, activitati de consiliere / consultanta / mentorat. Participarea la activitatile practice (infiintarea si dezvoltare de intreprinderi simulate si stagii de practica) este sprijinita prin proiect prin primirea de subventii.

Conditii de inregistrare:
  • Sa urmezi o forma de invatamant superior, minim anul II de studiu licenta, masteranzi si doctoranzi
  • Sa iti doresti sa initiezi o afacere in regiunea de dezvoltare Sud Est: județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea;
Concurs planuri de afaceri: Cursul de competente antreprenoriale are o durata de 40 ore, 16 ore teorie si 24 ore practica, pe parcursul caruia se elaboreaza un plan de afaceri urmand structura impusa prin ghidul de finantare. Absolventii cursului au posibilitatea de inscriere in concurs pentru una din cele 17 ajutoare de minimis de pana la 80.000 euro (bugetul este in lei si poate sa varieze in functie de cursul euro). 

Conditii de eligibilitate planuri de afaceri:
  • 17 firme beneficiare de ajutor de minimis in urma concursului de planuri de afaceri
  • Finantare de pana la 80.000 euro ( bugetul este in lei si are valoarea fixa de 382 736.5 lei)
  • Creare a minim 4 locuri de munca ( minim jumatate de norma, 4 ore/zi)
  • Asigurarea implementarea proiectului pe o durata de 12 luni
  • Asigurarea sustenabilitatii proiectului pe o durata de minim 9 luni dupa finalizarea implementarii proiectului, inclusiv mentinerea locurilor de munca create in timpul implementarii in aceleasi conditii de salarizare si norma de lucru.

INFORMATII PROIECT
Data start proiect
01-01-2022
Data finalizare proiect
31-12-2023
Program finantare proiect
Participanti
344 de studenti minim anul II de studiu licenta, masteranzi si doctoranzi ce doresc sa initieze o afacere in regiunea de dezvoltare Sud Est: județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea;
© Copyright ADAF 2022. Toate drepturile rezervate