Termeni si conditii

Lg.677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

1.Acceptarea serviciilor 
Utilizatorul este autorizat sa viziteze sa detina o copie a paginilor acestui site strict pentru uzul sau personal, si ca nu va duplica, downloada, publica, modifica sau distribui in alt fel materialul de pe acest site pentru alt scop decat acela de obtinerea de informatii privind activitatea asociatiei, evenimente si inscrierea la cursuri de calificare si cursuri de specialitate, cu exceptia cazului in care este autorizat in mod express de proprietarul acestui site, Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin(ADAF). Continutul acestui site este protejat de legile romane si internationale de copyright. 


2. Descrierea serviciilor oferite 
Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin(ADAF), pentru indeplinirea obiectivelor si promovarea culturii antreprenoriale organizeaza  cursuri gratuite de calificare si de formare (specialitate).

 Prin inscrierea in baza de newsletter a site-ului nostru, utilizatorul este de acord sa primeasca din partea Asociatiei pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin(ADAF), prin intermediul sitului, evenimentele desfasurate in cadrul asociației, perioadele de inscriere in vederea  organizarii de cursuri precum si a unor mesaje publicitare, fara a se face abuz de acest drept.

 Nu vor fi inscrise in baza de newsletter a site-ului nostru : 
- persoanelor care nu si-au trecut corect sau complet datele in formularul de inscriere; 
- persoanelor care nu au completat formularul de inscriere  in termenul agreat. Administratorii site-ului nu pot si nu au dreptul sa faca modificari ulterioare inscrierii utilizatorului, in afara solicitarii exprese din partea acestuia. Utilizatorul se obliga sa nu posteze pe site-ul nostru materiale considerate ofensatoare la adresa oricarei persoane, de orice rasa, religie sau nationalitate, care aduc atingere valorilor societatii sau bunelor moravuri, care contin materiale pornografice sau cu continut sexual explicit, care aduc atingere drepturilor minorilor in zonele de discutii prezente pe site. 
 In cazul amanarii datei  sau anularii inceperii unui curs de calificare sau de formare www.adaf.ro, va instiinta prin e-mail sau telefon toate persoanele  inscrise  la cursul respectiv.


 3. Protectia datelor cu caracter personal 
Prelucrarea codului numeric personal(CNP) sau a altor date cu caracter personal avand o funcție de identificare, de aplicabilitate generala poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat in mod expres consimțamântul, sau prelucrarea este prevazuta in mod expres de o dispoziție legală.

Prin accesarea, vizitarea sau utilizarea website-ului, va exprimati explicit acordul privind Protectia datelor cu caracter personal.  Protectia datelor dumneavoastra personale reprezinta una dintre prioritatile  asociației  noastre. 
Va informam ca Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin(ADAF), este operator de date cu caracter personal, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, sub numarul (23966). 
Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin(ADAF),  prelucreaza in conditiile legii, datele urmatoarelor persoane fizice: cursanti, experti, formatori, instructori, in vederea prestarii serviciilor comerciale pentru realizarea obiectului principal de activitate, respectiv: consultanta, organizare cursuri de calificare si de formare. Prelucrarea de date cu caracter personal se face cu buna credinta, pentru scopuri legitime, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea tehnica a datelor, in masura in care datele personale sunt dezvaluite altor entitati selectate de asociație  pentru prestarea anumitor activitati sau servicii (ex. Autoritatea Nationala pentru Calificare), acest proces se produce numai in conditiile asigurarii confidentialitatii si sigurantei datelor cu caracter personal. 
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin(ADAF),  cu sediul in Bucuresti, str.Amman,nr.36, sector 1, reprezentata prin Cornelia Rotaru - Președinte are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata, angajatilor asociației, imputernicitilor operatorului, alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele asociației (ex: avocati, consultanti, expert-contabil, auditori), parteneri din proiect ai asociației, organelor de politie si autoritatilor judecatoresti (la solicitarea acestora) sau altor persoane fizice sau juridice impuse de Legea nr. 677/2001-privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Prin inscrierea la Newsletter va manifestati acordul asupra inscrierii in baza de data a site-ului nostru, fiind de acord sa primiti din partea Asociației newsletter lunar  evenimentele curente  si a unor mesaje publicitare.

 In cazul in care nu doriti primirea de mesaje publicitare din partea Asociației acest lucru se poate face prin accesarea link-ului privind dezabonarea din cadrul newsletter-ului sau in scris prin e-mail la adresa www.adaf.ro. 
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor* (aceasta actiune atrage de la sine achitarea contravalorii serviciilor accesate in mod gratuit, fiind finantate din fonduri europene). Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata Secretariatului ADAF, str.Amman, nr. 36, sector 1, Bucuresti, tel.021/2101042 , e-mail  www.adaf.ro. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. 
Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil pentru a le corecta. 
Legea nr.677/2001 este conforma cu: 
Directiva nr. 95/46/EC a Parlamentului european si a Consiliului din 24 octombrie 1995, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (publicata in Official Journal L 281, 23/11/1995, p 0031-0050); Conventia pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, in cadrul Consiliului Europei si ratificata de tara noastra prin Legea nr. 682/2001 (publicata in Monitorul Oficial 830/21 decembrie 2001). 

Observatie: 
*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale in scopuri de marketing direct. 

4. Politica de confidentialitate 
Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin(ADAF), isi rezerva dreptul de a folosi datele colectate de la utilizatorii sai pentru imbunatatirea serviciilor proprii si garanteaza utilizatorilor sai ca nu va face publice adresele de e-mail sau datele personale catre terti. De asemenea, Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin(ADAF),  isi rezerva dreptul de a face publice aceste date sub forma statistica, pentru a arata profilul utilizatorilor sai. La cererea expresa a unor autoritati ale Statului Roman (instantele judecatoresti, Politia, Procuratura sau alte autoritati abilitate in acest sens ) sau in cazul suspiciunii de frauda, Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin(ADAF),    isi rezerva dreptul de a furniza acestora toate datele pe care le detine cu privire la un anumit utilizator. 

5. Denuntarea garantiilor 
Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin(ADAF),  isi exprima in mod explicit declinarea oricarei garantii pe care un utilizator o poate invoca in urma folosirii serviciilor sitului. De asemenea, Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin(ADAF),  nu ofera nici o garantie in cazul oricaror consecinte care pot aparea, cauzate de nefunctionarea serviciilor sitului sau intarzierea informatiilor datorate unor cauze independente de vointa Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin(ADAF).

6. Conditii finale 
Utilizatorul are obligatia de a furniza informatii reale si corecte despre persoana sa, atunci cand acestea i se cer,sub rezerva excluderii din baza de date. Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin(ADAF), isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment "Termenii si conditiile" fara o notificare prealabila. Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin(ADAF) poate restrictiona accesul oricarui utilizator care nu respecta una din conditiile de mai sus. De asemenea, Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin(ADAF) poate alege in orice moment incetarea furnizarii serviciilor oferite pe site. 


© Copyright ADAF 2023. Toate drepturile rezervate