AIM- ABSOLVENTI INCADRATI IN MUNCA

AIM- ABSOLVENTI INCADRATI IN MUNCA

AIM - absolventi incadrati in munca  Contract POCU: POCU/633/6/14/130623

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Solicitant: Hr Specialists SRL (hrs)

Partener: Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin – ADAF, Bucuresti, Romania

Scop:Dezvoltarea capacitatii elevilor de planificare a carierei, rezolvarea unor dificultati specifice deciziei de cariera, indrumarea elevilor catre specializari în turism, alimentatie publica, comert, estetica si mecanica potrivit cu nivelul si dorintele lor, inclusiv continuarea studiilor, cunoasterea propriei persoane pentru a lua decizii eficiente din punct de vedere profesional, cunoasterea beneficiilor internationalizarii pentru unitatile scolare si cunoasterea nivelului de lucru in domeniile turism, alimentatie publica, comert, estetica si mecanica (institutie, program de practica, mediul) pentru elevi, prin vizita de studiu in Portugalia, sustinerea elevilor participanti prin acordarea de burse pentru dezvoltarea profesionala, cunoasterea conditiilor de angajare si constientizarea grupului tinta cu privire la mediul competitiv al pietei muncii prin participarea la workshopurile de simulare de interviuri si de nediscriminare pe piata muncii si la seminar, crearea unui cadru prielnic pentru dezvoltarea in viitor a programelor de ucenicie si internship prin promovarea acestora in randul grupului tinta si al angajatorilor.


 Obiectivul general al proiectului consta in facilitarea integrarii pe piata muncii, potrivit abilitatilor si motivatiei lor intrinseci, a 184 de elevi din ciclul superior al liceului (filiera tehnologica), in domeniile de pregatire profesionala turism, alimentatie publica, comert, estetica si mecanica prin: 1. dezvoltarea si consolidarea unui parteneriat activ si eficient la nivelul Regiunilor Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia şi SudEst intre HR Specialists SRL, Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin, unitati de invatamant secundar (ciclul superior al liceului, filiera tehnologica) si parteneri de practica, contribuind la imbunatatirea invatarii la locul de munca in formarea profesionala si cresterea implicarii partenerilor sociali in dezvoltarea sistemului de formare profesionala si 2. dobandirea competentelor necesare prin programe de invatare la locul de munca, beneficiind de o infrastructura imbunatatita a formarii si de o acumulare de bune practici la nivel international, in vederea asigurarii premiselor pentru participarea la o piata a muncii interne si internationale moderna, flexibila, dinamica si incluziva, contribuind astfel la realizarea obiectivului major al Strategiei Europa 2020 si anume cresterea ratei de ocupare.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. OS1 – Facilitarea accesului grupului tinta la servicii de consiliere si orientare profesionala specializate asigurate de catre solicitant, prestate de specialisti in domeniu, pentru crearea premiselor procesului de tranzitie de la scoala la viata activa a 184 de elevi (din care 20 elevi din mediul rural si/sau etnie roma) din domeniile de pregatire profesionala turism, alimentatie publica, comert, estetica si mecanica, pe o perioada de 14 luni de implementare a proiectului;

 2. OS2 - dezvoltarea unui parteneriat activ si eficient la nivelul Regiunilor Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia si Sud-Est intre HR Specialists SRL, Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin, unitati de invatamant secundar (ciclul superior al liceului, filiera tehnologica) si parteneri de practica in domeniile de pregatire profesionala turism, alimentatie publica, comert, estetica si mecanica, in vederea dezvoltarii comunicarii inter-institutionale prin asigurarea cadrului necesar de desfasurare de catre elevi a stagiilor de practica, stabilirea unor modalitati concrete de colaborare si facilitare a tranzitiei de la scoala la viata activa si acomodarea elevilor la conditiile concrete existente in aceste unitati scolare.

 3. OS3 – Facilitarea dezvoltarii profesionale a 184 de elevi (din care 20 elevi din mediul rural si/sau etnie roma) prin derularea stagiilor de practica in cadrul organizatiilor partenere si evaluarea acestora la nivelul unitatilor scolare, vizita de studiu la entitati din Portugalia care desfasoara activitati in domeniile turism, alimentatie publica, comert, estetica si mecanica, precum si prin

activitati de sprijin a sistemului de invatare la locul de munca, respectiv organizarea de workshopuri privind sustinerea unui interviu si nediscriminarea la locul de munca, acordarea de burse pentru participarea la stagiile de practica, asigurarea unui kit de materii prime si materiale adecvate derularii practicii, organizarea unui seminar, in vederea imbunatatirii procesului de insertie a absolventilor pe piata muncii, pe parcursul a 24 de luni de implementare a proiectului.

 4. OS4 – Facilitarea accesului grupului tinta pe piata muncii, in vederea cresterii gradului de ocupare al viitorilor absolventi, prin calificarea a minimum 76% din grupul tinta, angajarea a minimum 21% din grupul tinta si continuarea studiilor pentru minimum 10% din grupul tinta pana la incetarea calitatii de participant.

  

Rezultate:

Selectie grup tinta

184 de dosare de inscriere grup tinta si de centralizare a parcursului educational

184 elevi din care 20 din mediul rural si/sau etnie roma (184 an scolar I clasa a XI-a care continua activitatea in proiect pentru an scolar II

76% din GT certificati la incetarea calitatii de participant

21% isi gasesc un loc de munca la incetarea calitatii de participant

10% urmeaza studii / cursuri de formare la incetarea calitatii de participant

 

Desfasurare a programelor de invatare la locul de munca (stagii practica, evaluare practica)

184 elevi participanti la programe de invatare la locul de munca din care 100% la operatori

1 ghid de invatare la locul de munca

184 burse/an scolar pentru participare la stagii de practica

20 de elevi participanti la vizita de studiu in Portugalia

 

 Consiliere si orientare profesionala

184 de elevi participanti la programe de consiliere si orientare profesionala

184 de elevi participanti la workshopul Simulator de interviuri

 

Incheiere a parteneriatelor intre unitatea de invatamant si partenerii de practica (in vederea tranzitiei de la educatie la un loc de munca)

184 de elevi participanti la workshopul Nediscriminare pe piata muncii

184 de elevi participanti la seminarul Meseriile viitorului si tehnologia intformatiilor

  

Data de incepere:18.11.2020

 

Perioada de implementare:18.11.2020 – 17.11.2022  (24 luni)

Criteriile principale de selectie vor fi urmatoarele:

·         elev/a inmatriculat/a unitati de invatamant secundar (ciclul superior al liceului, filiera tehnologica), in clasa a XI-a;

·         domiciliul in una dintre Regiunile Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia; se acorda prioritate elevilor cu domiciliul in mediul rural si/sau etnie roma si care nu au mai participat niciodata la un stagiu de practica pe un proiect finantat din fonduri nerambursabile;

·         nu beneficiaza de finantare pentru derularea stagiilor de practica conform planului de invatamant din alte fonduri publice

 

Județele de implementare: Arges, Dambovita, Prahova, Teleorman, Calarasi, Ialomita, Gorj, Valcea, Dolj, Olt, Vrancea, Galati, Buzau, Braila, Tulcea, Constanta

INFORMATII PROIECT
Data start proiect
18-11-2020
Data finalizare proiect
17-11-2022
Program finantare proiect
POCU
Participanti
184
© Copyright ADAF 2023. Toate drepturile rezervate