EVENIMENTE

Comunicat de presa
[22.11.2022]

In perioada 11.08.2022-10.10.2023, Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF), in  calitate de beneficiar,  implementeaza Proiectul ALERT-Administratie  Locala Eficienta Responsabila Transparenta, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativa 2014-2020.


Scopul proiectului este consolidarea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a se implica in formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local prin Acordul de parteneriat semnat de ADAF cu PRIMARIA Novaci, ca partener de dezvoltare locala. 


Proiectul vizeaza consolidarea transparentei decizionale, formarea profesionala prin cursuri de competente sociale si civice, imbunatatirea serviciilor publice prin abordarea conceptului de Ghiseu Unic, cresterea responsabilitatii civice privind egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila si voluntariat, protejarea biodiversitatii etnoculturale si punerea in valoare a patrimoniului natural si cultural pentru comunitatea locala.

 

Grupul tinta al proiectului este alcatuit din:

  • reprezentanți ai ONG-urilor (inclusiv reprezentanți ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, ai camerelor de comerț);
  • reprezentanți ai partenerilor sociali;
  • aleși locali (ex. consilieri locali, primar, viceprimar,);
  • personal din autoritățile și instituțiile publice locale (personal de conducere și de execuție);
  • cetățeni, inclusiv  elevi din orasul Novaci.

 

Rezultate previzionate :

-       Imbunatatirea instrumentelor de consultare a administratiei locale cu societatea civila pentru aplicarea legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

-       12 ateliere de constientizare in domeniul egalitatii de sanse, nondiscriminarii, dezoltarii durabile, promovarii si pastrarii biodiversitatii si traditiilor locale;

-       Ghiseu unic pentru serviciile publice furnizate de administratia locala catre cetateni

-       80 persoane certificate prin cursul de competente civice si sociale;

-       O asociatie “Voluntari pentru zone verzi”;

-       Un catalog (interactiv, multimedia) pentru promovarea obiceiurilor, traditiilor, produselor, sarbatorilor specifice zonei

-       O asociatie pentru promovarea biodiversitatii etnoculturale.


                                                                                                

Seminar de informare Valea Stanciului
[09.11.2022]

Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF), in  calitate de beneficiar al Proiectului TOP NEETs - Tineri Orientati Profesional va invita la Seminarul de informare din data 17.11.2022 la Scoala Profesionala Valea Stanciului.


Activitatea centrala a proiectului consta intr-o serie de masuri de informare, constientizare si interventie la nivelul unui tanar NEET cu scopul de a-l sprijini sa se integreze/reintegreze pe piata muncii printr-un parcurs personalizat la nivelul acestuia de educatie, cunostinte si abilitati profesionale care sa-i permita sa isi imbunatateasca pregatirea profesionala si sa gaseasca un loc de munca.


Activitatile ce vor fi implementate in cadrul proiectului au ca obiectiv cresterea ocuparii tinerilor NEETs, someri cu varsta cuprinsa intre 16-29 ani, inregistrati la SPO, prin includerea acestora in programe integrate de consiliere, orientare profesionala si de medierea muncii, formare si dezvoltare de competente profesionale solicitate pe piata muncii, inclusiv prin evaluare si certificare de competente profesionale dobandite prin cai informale si non-formale, prin dezvoltare antreprenoriala si ocupare pe cont propriu.


Grupul tinta al proiectului este alcatuit din 372 tineri NEETs someri, cu varsta 16-29 ani, care vor beneficia de sprijin, avand domiciliul sau resedinta in una din regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia sau Sud Est, in mediul urban sau rural, inregistrati si profilati in prealabil de catre SPO (AJOFM).  


Pentru a fi eligibil în grupul tinta, la data intrarii în operatiune, o persoana trebuie sa îndeplineasca în mod cumulativ urmatoarele conditii:


- sa fie tânar NEETs cu vârsta cuprinsa între 16 si 29 de ani;

- sa fie inregistrat si profilat in prealabil de AJOFM;

- sa aiba domiciliul sau resedinta, in mediul urban sau rural intr-una din regiunile mai putin dezvoltate: Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia si Sud Est;

- sa nu aiba calitatea de participant in alte proiecte din cadrul aceluiasi apel de proiecte;


Pentru inscriere in cadrul proiectului, fiecare persoana va depune un set de documente, precumn: Formularul de înregistrare individuala, Declaratie pe proprie raspundere de apartenenta la Grupul Tinta, Declaratie de consimtamant privind prelucrare date personale, Declaratie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari prin care persoana confirma ca nu este implicata in alt proiect similar desfasurat; Adeverinta eliberata de AJOFM care sa ateste inregistrarea participantului in registrul electronic de tineri NEETs inregistrati; Activitatile de care va beneficia in mod direct conform nivelului de ocupabilitate si a pachetului de servicii propus de AJOFM; Copie de pe cartea de identitate; Copie de pe certificatul de nastere; Certificatul de casatorie, dupa caz.


Contacteaza-ne pentru mai multe detalii!

Castigatori concurs planuri de afaceri
[28.09.2022]

In perioada 01.09.2021- 31.08.2023, se implementeaza proiectul “TOP NEETs - Tineri Orientati Profesional”, proiect cofinantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020- POCU/908/1/3/150911, implementat de Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF)


Obiectivul general al proiectului consta in cresterea ocuparii tinerilor NEETs, someri cu varsta cuprinsa intre 16-29 ani, inregistrati la SPO, cu domiciliul /resedinta in regiunile mai slab dezvoltate Sud Vest Oltenia, Sud-Muntenia si Sud Est, prin includerea unui numar de 372 tineri NEETs din care 150 femei, 41 tineri NEETs roma, 78 tineri NEETs cu domiciliul/resedinta in zona rurala, in programe integrate de consiliere orientare profesionala si de medierea muncii, formare si dezvoltare de competente profesionale solicitate pe piata muncii, inclusiv prin evaluare si certificare de competente profesionale dobandite prin cai informale si non-formale, prin dezvoltare antreprenoriala si ocupare pe cont propriu.


In obiectivele specifice ale proiectului s-a urmarit formarea si certificarea a 28 tineri NEETs cu nivel A-usor ocupabil pentru dobandirea de competente antreprenoriale prin 2 sesiuni de cursuri a cate 14 participanti, autorizate de ANC si repartizate echilibrat in regiunile de implementare. Absolventii au posibilitatea de a concura pentru 9 granturi de maximum 25000 euro pentru finantarea implementarii planurilor de afaceri selectate.


In urma concursului de planuri de afaceri au fost selectate 3 de planuri de afaceri eligibile cu propuneri de afaceri non-agricole in urma evaluarii de catre un juriu de specialisti, pe baza unei metodologii cu o procedura transparenta, obiectiva si nediscriminatorie care vor obtine finantare nerambursabila.


Antreprenorii primesc suport si indrumare pe tot parcursul implementarii planurilor de afaceri si pentru intocmirea actelor aditionale in vederea adaptarii planului la conditiile de piata, necesitati si de economii din bugete. Timp de 18 luni se vor efectua vizite de monitorizare in teritoriu la sediile sociale si la punctele de lucru pentru verificarea desfasurarii a activitatii firmelor, a echipamentelor si altor prevederi din contractul de subventie.


Firmele infiintate prin proiect vor beneficia promovare si prezentare prin intermediul canalelor de cumunicare online, utilizandu-se retele de social media, pagina de facebook a proiectului.

Start inscrieri!
[13.05.2022]

In data de 23.05.2022, in cadrul Proiectului EFORT- Educatie, Formare, Ocupare, Responsabilizare pentru Tineri- POCU/908/1/3/150593,  incep inscrierile in CONCURSULUI PLANURILOR DE AFACERI.

Va rugam sa urmariti conditiile de participare, calendarul concursului si continutul dosarului de inscriere, ce se regasesc in cadrul Metodologia de Evaluare si Selectare a Planurilor de Afaceri, pe site-ul https://www.adaf.ro/ro/efort-educatie-formare-ocupare-responsabilizare-pentru-tineri.html , in sectiunea proiecte, Proiect EFORT.

Pentru mai multe detalii si eventuale nelamuriri, nu ezitati sa ne contactati!

PROIECTUL EFORT-"Educatie, Formare, Ocupare, Responsabilizare pentru Tineri" ESTE PENTRU SI DESPRE TINE!
[23.12.2021]

 

Ai varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani?

Nu ai un loc de munca?

Nu esti inscris intr-o forma de invatamant?

Ai domiciliul sau resedinta, in mediul urban sau rural intr-una din regiunile: Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia si Sud Est?

 

PROIECTUL EFORT-"Educatie, Formare, Ocupare, Responsabilizare pentru Tineri" ESTE PENTRU SI DESPRE TINE!

 

Ce ofera Proiectul EFORT?

·         Cursuri de calificare profesionala

·         Cursuri de competente antreprenoriale  

·         Evaluarea si certificarea competentelor dobandite pe alte cai decat cele formale

·         Furnizarea de servicii specializate pentru ocuparea fortei de munca, respectiv medierea muncii

 

Daca ti-am starnit curiozitatea si doresti sa afli mai multe detalii despre proiect, ne poti contacta la numraul de telefon: 0735923691 sau la adresa de e-mail: neets@adaf.ro .

De asemenea, puteti completa Formuralul de preinscriere din link-ul de mai jos si va contactam noi

https://www.adaf.ro/ro/finantare-pentru-tinerii-neets.html

 

 

Comunicat de presa lansare Proiect EFORT
[10.09.2021]
In perioada 01.09.2021- 31.08.2023, Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF), in  calitate de beneficiar si  Hr Specialists SRL (HRS) in calitate de partener,  implementeaza Proiectul EFORT- Educatie, Formare, Ocupare, Responsabilizare pentru Tineri, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Activitatea centrala a proiectului consta intr-o serie de masuri de informare, constientizare si interventie la nivelul unui tanar NEET cu scopul de a-l sprijini sa se integreze/reintegreze pe piata muncii printr-un parcurs personalizat la nivelul acestuia de educatie, cunostinte si abilitati profesionale care sa-i permita sa isi imbunatateasca pregatirea profesionala si sa gaseasca un loc de munca.

Activitatile ce vor fi implementate in cadrul proiectului au ca obiectiv cresterea ocuparii tinerilor NEETs, someri cu varsta cuprinsa intre 16-29 ani, inregistrati la SPO, prin includerea acestora in programe integrate de consiliere, orientare profesionala si de medierea muncii, formare si dezvoltare de competente profesionale solicitate pe piata muncii, inclusiv prin evaluare si certificare de competente profesionale dobandite prin cai informale si non-formale, prin dezvoltare antreprenoriala si ocupare pe cont propriu.

Grupul tinta al proiectului este alcatuit din 1052 tineri NEETs someri, cu varsta 16-29 ani, care vor beneficia de sprijin, avand domiciliul sau resedinta in una din regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia sau Sud Est, in mediul urban sau rural, inregistrati si profilati in prealabil de catre SPO (AJOFM). 

Pentru a fi eligibil în grupul tinta, la data intrarii în operatiune, o persoana trebuie sa îndeplineasca în mod cumulativ urmatoarele conditii:
- sa fie tânar NEETs cu vârsta cuprinsa între 16 si 29 de ani;
- sa fie inregistrat si profilat in prealabil de AJOFM;
- sa aiba domiciliul sau resedinta, in mediul urban sau rural intr-una din regiunile mai putin dezvoltate: Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia si Sud Est;
- sa nu aiba calitatea de participant in alte proiecte din cadrul aceluiasi apel de proiecte;

Pentru inscriere in cadrul proiectului, fiecare persoana va depune un set de documente, precum: Formularul de înregistrare individuala, Declaratie pe proprie raspundere de apartenenta la Grupul Tinta, Declaratie de consimtamant privind prelucrare date personale, Declaratie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari prin care persoana confirma ca nu este implicata in alt proiect similar desfasurat; Adeverinta eliberata de AJOFM care sa ateste inregistrarea participantului in registrul electronic de tineri NEETs inregistrati; Activitatile de care va beneficia in mod direct conform nivelului de ocupabilitate si a pachetului de servicii propus de AJOFM; Copie de pe cartea de identitate; Copie de pe certificatul de nastere; Certificatul de casatorie, dupa caz.

Contacteaza-ne pentru mai multe detalii!

Comunicat de presa lansare Proiect TOP
[08.09.2021]
In perioada 01.09.2021- 31.08.2023, Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF), in  calitate de beneficiar implementeaza Proiectul TOP NEETs - Tineri Orientati Profesional, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Activitatea centrala a proiectului consta intr-o serie de masuri de informare, constientizare si interventie la nivelul unui tanar NEET cu scopul de a-l sprijini sa se integreze/reintegreze pe piata muncii printr-un parcurs personalizat la nivelul acestuia de educatie, cunostinte si abilitati profesionale care sa-i permita sa isi imbunatateasca pregatirea profesionala si sa gaseasca un loc de munca.

Activitatile ce vor fi implementate in cadrul proiectului au ca obiectiv cresterea ocuparii tinerilor NEETs, someri cu varsta cuprinsa intre 16-29 ani, inregistrati la SPO, prin includerea acestora in programe integrate de consiliere, orientare profesionala si de medierea muncii, formare si dezvoltare de competente profesionale solicitate pe piata muncii, inclusiv prin evaluare si certificare de competente profesionale dobandite prin cai informale si non-formale, prin dezvoltare antreprenoriala si ocupare pe cont propriu.

Grupul tinta al proiectului este alcatuit din 372 tineri NEETs someri, cu varsta 16-29 ani, care vor beneficia de sprijin, avand domiciliul sau resedinta in una din regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia sau Sud Est, in mediul urban sau rural, inregistrati si profilati in prealabil de catre SPO (AJOFM).  

Pentru a fi eligibil în grupul tinta, la data intrarii în operatiune, o persoana trebuie sa îndeplineasca în mod cumulativ urmatoarele conditii:
- sa fie tânar NEETs cu vârsta cuprinsa între 16 si 29 de ani;
- sa fie inregistrat si profilat in prealabil de AJOFM;
- sa aiba domiciliul sau resedinta, in mediul urban sau rural intr-una din regiunile mai putin dezvoltate: Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia si Sud Est;
- sa nu aiba calitatea de participant in alte proiecte din cadrul aceluiasi apel de proiecte;

Pentru inscriere in cadrul proiectului, fiecare persoana va depune un set de documente, precumn: Formularul de înregistrare individuala, Declaratie pe proprie raspundere de apartenenta la Grupul Tinta, Declaratie de consimtamant privind prelucrare date personale, Declaratie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari prin care persoana confirma ca nu este implicata in alt proiect similar desfasurat; Adeverinta eliberata de AJOFM care sa ateste inregistrarea participantului in registrul electronic de tineri NEETs inregistrati; Activitatile de care va beneficia in mod direct conform nivelului de ocupabilitate si a pachetului de servicii propus de AJOFM; Copie de pe cartea de identitate; Copie de pe certificatul de nastere; Certificatul de casatorie, dupa caz.

Contacteaza-ne pentru mai multe detalii!

Comunicat de presa inchidere proiect
[24.07.2021]

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI FEMININ – ADAF, în parteneriat cu ASOCIATIA OAMENILOR DE AFACERI ARGES si cu ASOCIATIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA –ADES,a implementat în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, în perioada 25 ianuarie 2018 – 24 iulie 2021, proiectul„START ANTREPRENORIAT!”, cod SMIS POCU/82/3/7/106495.


Proiectul a fost finanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3. ”Locuri de muncă pentru toți”, obiectivul specific 3.7 ”Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, prin schema Romania Start Up Plus.


Perioada de implementare a proiectului a fost de 42 luni, începând cu data de 25.01.2018 cu un buget total 8.830.942,56 lei.


Obiectivul general al proiectului a constat în susținerea creșterii ocupării în regiunea de dezvoltare Sud- Muntenia, prin dezvoltarea culturii antreprenoriale a persoanelor fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) și susținerea înființării, dezvoltării și menținerii pe piață a întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.


Rezultate obținute:

·         930 pliante distribuite si 170 afise tiparite si distribuite, 3 Roll-upuri.

·         Au fost organizate 7 de seminarii de informare în fiecare județ al Regiunuii de Dezvoltare SV Oltenia, la care au participat 963 de persoane.

·         Susținerea dezvoltării spiritului antreprenorial la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud- Muntenia prin formarea competențelor antreprenoriale pentru un număr de 312 de persoane. Au fost derulate 15 sesiuni de cursuri de dobândire a competențelor antreprenoriale, în cadrul fiecărui județ al regiunii de dezvoltare vizate prin proiect (în medie 20 participanți/stagiu de curs). Competențele dobândite de aceștia au fost certificate ANC. Toți membrii grupului țintă si-au îmbunătățit astfel competențele antreprenoriale și manageriale, devenind astfel capabili să întocmească planuri de afaceri.

·         Conștientizarea a 312 persoane din grupul țintă privind temele de inovare socială, reducerea emisiilor de gaze, utilizarea eficientă a resurselor, îmbunătățirea utilizării TIC, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă și non-discriminarea.

·         7 ateliere pentru conștientizarea și participarea activă a membrilor comunității, organizate în fiecare județ din regiunea de implementare a proiectului.

·         În cadrul proiectului au fost realizate patru metodologii: Metodologia de selecție a grupului țintă, Metodologie selecție planuri de afaceri, Metodologie de monitorizare a întreprinderilor înființate și Metodologie de sustenabilitate a planurilor de afaceri.

·         37 planuri de afaceri selectate si finanțate.

·         Persoanele selectate în vederea acordării ajutorului de minimis au participat la stagii de practică în întreprinderi reale, în scopul dobândirii de abilități practice în domeniul în care au demarat noua afacere, au beneficiat de consiliere, consultanță, mentorat pentru consolidarea și punerea în aplicare a planului de afaceri și au fost sprijiniți în scopul înființării afacerilor.

·         Incheierea a 37 de contracte de finantare si acordarea de ajutoare de minimis.

·         76 de noi locuri de muncă create.

·         Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE.

·         Sprijinirea dezvoltării și menținerii pe piață a celor 37 de întreprinderi cu profil nonagricol din zona urbană înființate prin intermediul proiectului.

·         Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor, inclusiv în perioada de sustenabilitate, pentru a minimiza riscul de eșec al acestora, precum și pentru a asigura dezvoltarea afacerilor, nu doar supraviețuirea pe piață.

·         Distribuirea a 200 de brosuri de prezentare a firmelor infiintate.


Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin

Adresa: București, str. Tudor Stefan nr.9, et.2, ap.2 sector 1, cod poștal 011614

Email: office@adaf.ro

Comunicat de presa lansare Proiect SECA
[15.07.2021]
In perioada 09.07.2021- 31.12.2023, Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF), in  calitate de beneficiar si Asociatia Acces pentru Toti in calitate de partener,  implementeaza Proiectul SECA - Suport educational pentru copiii singuri acasa, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. Valoarea totala a proiectului este de 4,762,624.50 lei.
Activitatea centrala a proiectului consta in stimularea participarii la educatie si prevenirea abandonului scolar a 278 de copii cu parinti plecati la munca in strainatate. 

Activitatile ce vor fi implementate in cadrul proiectului au ca obiectiv cresterea participarii la educatie a 278 de copii din Regiunea Sud Est pe o perioada de 3 ani scolari prin servicii de suport educational, psihosociale, recreative si de socializare cu scopul de a preveni abandonul scolar si a creste participarea la invatamantul prescolar si totodata, sprijinirea participarii la educatie a copiilor si elevilor din grupul tinta prin asigurarea hranei calde, a rechizitelor si subventiilor pe parcursul celor trei ani scolari. De asemenea, sustinerea participarii la educatie a copiilor si elevilor din grupul tinta prin asigurarea serviciilor de educatie parentala si de consiliere sociala pentru parintii / tutorii / persoanele care au in grija copiii din grupul tinta si crearea unei structuri comunitare consultative pentru Regiunle Sud Est si Sud Vest Oltenia.

Grupul tinta al proiectului este alcatuit din 278 de copii cu cel putin un parinte plecat la munca in strainatate de cel putin 6 luni si cu domiciliul sau resedinta in Regiunea Sud Est si Regiunea SV Oltenia (mediile urban si rural) si 200 de parinti/tutori/persoane care au in grija cel putin un copil din grupul tinta si cu domiciliul sau resedinta in cele doua regiuni mentionate (mediile urban si rural).

Pentru inscriere in cadrul proiectului se depune pentru fiecare copil potential beneficiar  un dosar continand cel putin urmatoarele documente: formular de inscriere GT, certificat de nastere, adeverinta prin care se atesta statutul de prescolar sau elev, emisa de o institutie de invatamant, acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, declaratie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari. In cazul fiecarui copil, declaratiile sunt asumate de unul dintre parinti sau de tutore/persoana care il are in grija. Pentru fiecare beneficiar adult (apartinator) se depune la inscriere un dosar continand cel putin urmatoarele documente: formular de inscriere GT, copie CI, acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, declaratie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari, documente relevante privind aflarea a cel putin 1 copil din grupul tinta in grija sa, daca persoana nu este parintele acestuia. In lipsa unor documente oficiale, persoana va depune o declaratie pe proprie raspundere.

In vederea selectiei grupului tinta, este verificat administrativ fiecare dosar depus, urmand sa intre in faza de selectie doar beneficiarii ale caror dosare corespund tuturor cerintelor. In cazul copiilor – doar daca rapoartele de ancheta sociala evidentiaza eligibilitatea lor, in speta ca au cel putin un parinte plecat la munca in strainatate. In cazul adultilor – doar daca au in grija cel putin un copil cu un parinte sau cu ambii parinti plecati la munca in strainatate. 

Contacteaza-ne pentru mai multe detalii!

34 afaceri de succes in Regiunea Sud-Est
[14.04.2021]
In perioada 17.01.2018- 20.04.2021, s-a  implementat proiectul “Construieste-ti viitorul”, proiect cofinantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020- POCU/82/3/7/104802, implementat de Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF) 

Obiectivul proiectului a fost incurajarea antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu, prin sustinerea infiintarii a 38 de intreprinderi cu profil nonagricol in zona urbana a regiunii Sud-Est.

Grupul tinta al proiectului a fost format din 310 persoane (someri, persoane inactive, salariati etc.- exclus tinerii NEETs) cu vârsta peste 18 de ani, care doreau sa initieze o activitate independenta.

Activitatile desfasurate in cadrul perioadei de monitorizare si a perioadei de sustenabilitatea ale proiectului au avut ca rezultat: 
• Infiintarea a 34 de start-up-uri si semnarea a 34 de contracte de subventie in regiunea Sud- Est (22 de afaceri care au primit o finantare de 40 000 euro si 12 afaceri care au primit finantare de 33 000 euro.)
•Crearea si mentinerea a 76 de locuri de munca in regiunea Sud-Est.

Antreprenorii au primit suport si indrumare pe tot parcursul implementarii planurilor de afaceri si pentru intocmirea actelor aditionale in vederea adaptarii planului la conditiile de piata, necesitati si de economii din bugete. Timp de 18 luni au fost efectuate vizite de monitorizare in teritoriu la sediile sociale si la punctele de lucru pentru verificarea desfasurarii a activitatii firmelor, a echipamentelor si altor prevederi din contractul de subventie. 

Firmele infiintate prin proiect au fost promovate si prezentate prin intermediul canalelor de cumunicare online, utilizandu-se retele de social media, pagina de facebook a proiectului si a partenerilor ”Construieste-ti viitorul”, pentru asigurarea vizibilitatii serviciilor oferite de acestea. Acestea au fost incluse in „Studiul privind mediul antreprenorial la nivel regional” ca modele de bune practici si analiza impactului programului de finantare.

Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF) este organizatie neguvernamentala, non-profit, infiintata in anul 2001 si are ca misiune promovarea si sprijinirea activitatii antreprenoriale prin aplicarea egalitatii de sanse. 

© Copyright ADAF 2023. Toate drepturile rezervate