EVENIMENTE

Comunicat de presa lansare Proiect EFORT
[10.09.2021]
In perioada 01.09.2021- 31.08.2023, Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF), in  calitate de beneficiar si  Hr Specialists SRL (HRS) in calitate de partener,  implementeaza Proiectul EFORT- Educatie, Formare, Ocupare, Responsabilizare pentru Tineri, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Activitatea centrala a proiectului consta intr-o serie de masuri de informare, constientizare si interventie la nivelul unui tanar NEET cu scopul de a-l sprijini sa se integreze/reintegreze pe piata muncii printr-un parcurs personalizat la nivelul acestuia de educatie, cunostinte si abilitati profesionale care sa-i permita sa isi imbunatateasca pregatirea profesionala si sa gaseasca un loc de munca.

Activitatile ce vor fi implementate in cadrul proiectului au ca obiectiv cresterea ocuparii tinerilor NEETs, someri cu varsta cuprinsa intre 16-29 ani, inregistrati la SPO, prin includerea acestora in programe integrate de consiliere, orientare profesionala si de medierea muncii, formare si dezvoltare de competente profesionale solicitate pe piata muncii, inclusiv prin evaluare si certificare de competente profesionale dobandite prin cai informale si non-formale, prin dezvoltare antreprenoriala si ocupare pe cont propriu.

Grupul tinta al proiectului este alcatuit din 1052 tineri NEETs someri, cu varsta 16-29 ani, care vor beneficia de sprijin, avand domiciliul sau resedinta in una din regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia sau Sud Est, in mediul urban sau rural, inregistrati si profilati in prealabil de catre SPO (AJOFM). 

Pentru a fi eligibil în grupul tinta, la data intrarii în operatiune, o persoana trebuie sa îndeplineasca în mod cumulativ urmatoarele conditii:
- sa fie tânar NEETs cu vârsta cuprinsa între 16 si 29 de ani;
- sa fie inregistrat si profilat in prealabil de AJOFM;
- sa aiba domiciliul sau resedinta, in mediul urban sau rural intr-una din regiunile mai putin dezvoltate: Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia si Sud Est;
- sa nu aiba calitatea de participant in alte proiecte din cadrul aceluiasi apel de proiecte;

Pentru inscriere in cadrul proiectului, fiecare persoana va depune un set de documente, precum: Formularul de înregistrare individuala, Declaratie pe proprie raspundere de apartenenta la Grupul Tinta, Declaratie de consimtamant privind prelucrare date personale, Declaratie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari prin care persoana confirma ca nu este implicata in alt proiect similar desfasurat; Adeverinta eliberata de AJOFM care sa ateste inregistrarea participantului in registrul electronic de tineri NEETs inregistrati; Activitatile de care va beneficia in mod direct conform nivelului de ocupabilitate si a pachetului de servicii propus de AJOFM; Copie de pe cartea de identitate; Copie de pe certificatul de nastere; Certificatul de casatorie, dupa caz.

Contacteaza-ne pentru mai multe detalii!

Comunicat de presa lansare Proiect TOP
[08.09.2021]
In perioada 01.09.2021- 31.08.2023, Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF), in  calitate de beneficiar implementeaza Proiectul TOP NEETs - Tineri Orientati Profesional, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Activitatea centrala a proiectului consta intr-o serie de masuri de informare, constientizare si interventie la nivelul unui tanar NEET cu scopul de a-l sprijini sa se integreze/reintegreze pe piata muncii printr-un parcurs personalizat la nivelul acestuia de educatie, cunostinte si abilitati profesionale care sa-i permita sa isi imbunatateasca pregatirea profesionala si sa gaseasca un loc de munca.

Activitatile ce vor fi implementate in cadrul proiectului au ca obiectiv cresterea ocuparii tinerilor NEETs, someri cu varsta cuprinsa intre 16-29 ani, inregistrati la SPO, prin includerea acestora in programe integrate de consiliere, orientare profesionala si de medierea muncii, formare si dezvoltare de competente profesionale solicitate pe piata muncii, inclusiv prin evaluare si certificare de competente profesionale dobandite prin cai informale si non-formale, prin dezvoltare antreprenoriala si ocupare pe cont propriu.

Grupul tinta al proiectului este alcatuit din 372 tineri NEETs someri, cu varsta 16-29 ani, care vor beneficia de sprijin, avand domiciliul sau resedinta in una din regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia sau Sud Est, in mediul urban sau rural, inregistrati si profilati in prealabil de catre SPO (AJOFM).  

Pentru a fi eligibil în grupul tinta, la data intrarii în operatiune, o persoana trebuie sa îndeplineasca în mod cumulativ urmatoarele conditii:
- sa fie tânar NEETs cu vârsta cuprinsa între 16 si 29 de ani;
- sa fie inregistrat si profilat in prealabil de AJOFM;
- sa aiba domiciliul sau resedinta, in mediul urban sau rural intr-una din regiunile mai putin dezvoltate: Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia si Sud Est;
- sa nu aiba calitatea de participant in alte proiecte din cadrul aceluiasi apel de proiecte;

Pentru inscriere in cadrul proiectului, fiecare persoana va depune un set de documente, precumn: Formularul de înregistrare individuala, Declaratie pe proprie raspundere de apartenenta la Grupul Tinta, Declaratie de consimtamant privind prelucrare date personale, Declaratie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari prin care persoana confirma ca nu este implicata in alt proiect similar desfasurat; Adeverinta eliberata de AJOFM care sa ateste inregistrarea participantului in registrul electronic de tineri NEETs inregistrati; Activitatile de care va beneficia in mod direct conform nivelului de ocupabilitate si a pachetului de servicii propus de AJOFM; Copie de pe cartea de identitate; Copie de pe certificatul de nastere; Certificatul de casatorie, dupa caz.

Contacteaza-ne pentru mai multe detalii!

Comunicat de presa lansare Proiect SECA
[15.07.2021]
In perioada 09.07.2021- 31.12.2023, Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF), in  calitate de beneficiar si Asociatia Acces pentru Toti in calitate de partener,  implementeaza Proiectul SECA - Suport educational pentru copiii singuri acasa, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. Valoarea totala a proiectului este de 4,762,624.50 lei.
Activitatea centrala a proiectului consta in stimularea participarii la educatie si prevenirea abandonului scolar a 278 de copii cu parinti plecati la munca in strainatate. 

Activitatile ce vor fi implementate in cadrul proiectului au ca obiectiv cresterea participarii la educatie a 278 de copii din Regiunea Sud Est pe o perioada de 3 ani scolari prin servicii de suport educational, psihosociale, recreative si de socializare cu scopul de a preveni abandonul scolar si a creste participarea la invatamantul prescolar si totodata, sprijinirea participarii la educatie a copiilor si elevilor din grupul tinta prin asigurarea hranei calde, a rechizitelor si subventiilor pe parcursul celor trei ani scolari. De asemenea, sustinerea participarii la educatie a copiilor si elevilor din grupul tinta prin asigurarea serviciilor de educatie parentala si de consiliere sociala pentru parintii / tutorii / persoanele care au in grija copiii din grupul tinta si crearea unei structuri comunitare consultative pentru Regiunle Sud Est si Sud Vest Oltenia.

Grupul tinta al proiectului este alcatuit din 278 de copii cu cel putin un parinte plecat la munca in strainatate de cel putin 6 luni si cu domiciliul sau resedinta in Regiunea Sud Est si Regiunea SV Oltenia (mediile urban si rural) si 200 de parinti/tutori/persoane care au in grija cel putin un copil din grupul tinta si cu domiciliul sau resedinta in cele doua regiuni mentionate (mediile urban si rural).

Pentru inscriere in cadrul proiectului se depune pentru fiecare copil potential beneficiar  un dosar continand cel putin urmatoarele documente: formular de inscriere GT, certificat de nastere, adeverinta prin care se atesta statutul de prescolar sau elev, emisa de o institutie de invatamant, acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, declaratie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari. In cazul fiecarui copil, declaratiile sunt asumate de unul dintre parinti sau de tutore/persoana care il are in grija. Pentru fiecare beneficiar adult (apartinator) se depune la inscriere un dosar continand cel putin urmatoarele documente: formular de inscriere GT, copie CI, acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, declaratie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari, documente relevante privind aflarea a cel putin 1 copil din grupul tinta in grija sa, daca persoana nu este parintele acestuia. In lipsa unor documente oficiale, persoana va depune o declaratie pe proprie raspundere.

In vederea selectiei grupului tinta, este verificat administrativ fiecare dosar depus, urmand sa intre in faza de selectie doar beneficiarii ale caror dosare corespund tuturor cerintelor. In cazul copiilor – doar daca rapoartele de ancheta sociala evidentiaza eligibilitatea lor, in speta ca au cel putin un parinte plecat la munca in strainatate. In cazul adultilor – doar daca au in grija cel putin un copil cu un parinte sau cu ambii parinti plecati la munca in strainatate. 

Contacteaza-ne pentru mai multe detalii!

34 afaceri de succes in Regiunea Sud-Est
[14.04.2021]
In perioada 17.01.2018- 20.04.2021, s-a  implementat proiectul “Construieste-ti viitorul”, proiect cofinantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020- POCU/82/3/7/104802, implementat de Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF) 

Obiectivul proiectului a fost incurajarea antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu, prin sustinerea infiintarii a 38 de intreprinderi cu profil nonagricol in zona urbana a regiunii Sud-Est.

Grupul tinta al proiectului a fost format din 310 persoane (someri, persoane inactive, salariati etc.- exclus tinerii NEETs) cu vârsta peste 18 de ani, care doreau sa initieze o activitate independenta.

Activitatile desfasurate in cadrul perioadei de monitorizare si a perioadei de sustenabilitatea ale proiectului au avut ca rezultat: 
• Infiintarea a 34 de start-up-uri si semnarea a 34 de contracte de subventie in regiunea Sud- Est (22 de afaceri care au primit o finantare de 40 000 euro si 12 afaceri care au primit finantare de 33 000 euro.)
•Crearea si mentinerea a 76 de locuri de munca in regiunea Sud-Est.

Antreprenorii au primit suport si indrumare pe tot parcursul implementarii planurilor de afaceri si pentru intocmirea actelor aditionale in vederea adaptarii planului la conditiile de piata, necesitati si de economii din bugete. Timp de 18 luni au fost efectuate vizite de monitorizare in teritoriu la sediile sociale si la punctele de lucru pentru verificarea desfasurarii a activitatii firmelor, a echipamentelor si altor prevederi din contractul de subventie. 

Firmele infiintate prin proiect au fost promovate si prezentate prin intermediul canalelor de cumunicare online, utilizandu-se retele de social media, pagina de facebook a proiectului si a partenerilor ”Construieste-ti viitorul”, pentru asigurarea vizibilitatii serviciilor oferite de acestea. Acestea au fost incluse in „Studiul privind mediul antreprenorial la nivel regional” ca modele de bune practici si analiza impactului programului de finantare.

Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF) este organizatie neguvernamentala, non-profit, infiintata in anul 2001 si are ca misiune promovarea si sprijinirea activitatii antreprenoriale prin aplicarea egalitatii de sanse. 

Comunicat de presă încheiere proiect
[08.01.2021]
ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI FEMININ – ADAF, în parteneriat cu Asociația pentru Transfer Tehnologic și Inovare - ARoTT, a implementat în regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, în perioada 09 ianuarie 2018 – 08 ianuarie 2021, proiectul „FII ȘI TU ANTREPRENOR”, cod SMIS POCU/82/3/7/106494.

Proiectul a fost finanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3. ”Locuri de muncă pentru toți”, obiectivul specific 3.7 ”Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, prin schema Romania Start Up Plus.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 36 luni, începând cu data de 09.01.2018 cu un buget total de 8,858,170.58 lei. 
Obiectivul general al proiectului a constat în susținerea creșterii ocupării în regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, prin dezvoltarea culturii antreprenoriale a persoanelor fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) și susținerea înființării, dezvoltării și menținerii pe piață a întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Rezultate obținute:
 • 200 de pliante și 50 de postere, materiale informative și de prezentare a proiectului elaborate și diseminate pentru recrutarea și informarea grupului țintă despre serviciile proiectului.
 • Au fost organizate 5 de seminarii de informare în fiecare județ al Regiunuii de Dezvoltare SV Oltenia, la care au participat peste 500 de persoane. 
 • Susținerea dezvoltării spiritului antreprenorial la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud- Vest Oltenia prin formarea competențelor antreprenoriale pentru un număr de 314 de persoane. Au fost derulate 15 sesiuni de cursuri de dobândire a competențelor antreprenoriale, în cadrul fiecărui județ al regiunii de dezvoltare vizate prin proiect (în medie 20 participanți/stagiu de curs). Competențele dobândite de aceștia au fost certificate ANC. Toți membrii grupului țintă si-au îmbunătățit astfel competențele antreprenoriale și manageriale, devenind astfel capabili să întocmească planuri de afaceri.
 • Conștientizarea a 314 persoane din grupul țintă privind temele de inovare socială, reducerea emisiilor de gaze, utilizarea eficientă a resurselor, îmbunătățirea utilizării TIC, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă și non-discriminarea.
 • 5 ateliere pentru conștientizarea și participarea activă a membrilor comunității, organizate în fiecare județ din regiunea de implementare a proiectului.
 • În cadrul proiectului au fost realizate patru metodologii: Metodologia de selecție a grupului țintă, Metodologie selecție planuri de afaceri, Metodologie de monitorizare a întreprinderilor înființate și Metodologie de sustenabilitate a planurilor de afaceri.
 • Organizarea concursului de planuri de afaceri – 56 planuri de afaceri evaluate.
 • 38 planuri de afaceri selectate si finanțate.
 • Sesiune de premiere a planurilor de afacere selectate “Gala Laureaților”
 • Persoanele selectate în vederea acordării ajutorului de minimis au participat la stagii de practică în întreprinderi reale, în scopul dobândirii de abilități practice în domeniul în care au demarat noua afacere, au beneficiat de consiliere, consultanță, mentorat pentru consolidarea și punerea în aplicare a planului de afaceri și au fost sprijiniți în scopul înființării afacerilor. 
 • Incheierea a 38 de contracte de finantare si acordarea de ajutoare de minimis.
 • 85 de noi locuri de muncă create.
 • Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE.
 • Sprijinirea dezvoltării și menținerii pe piață a celor 38 de întreprinderi cu profil nonagricol din zona urbană înființate prin intermediul proiectului.
 • Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor, inclusiv în perioada de sustenabilitate, pentru a minimiza riscul de eșec al acestora, precum și pentru a asigura dezvoltarea afacerilor, nu doar supraviețuirea pe piață.
 • Distribuirea a 1000 de brosuri de prezentare a firmelor infiintate.

Pentru informații suplimentare va rugam sa ne contactati.
Conferinta de inchidere
[11.12.2020]

In data de 10 decembrie 2020, ora 11:00,  Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF) a desfasurat conferinta de inchidere a proiectului “Implica-te in politici publice in afaceri!” cod SIPOCA 159/MySmis 2014 109897 cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020. Aceasta se desfasoara online, cu ajutorul aplicatiei ZOOM.

 

            Activitatea centrala a proiectului a constat in elaborarea unei politici publice alternative la Legea 252/2003 privind Registrul unic de control al intreprinderilor care sa elimine procedurile manuale birocratice si sa dezvolte o platforma nationala on-line cu beneficii pentru antreprenori, institutii publice de control si legiuitor.

 Activitatile implementate in cadrul proiectului au avut ca obiectiv  Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali pentru dezvoltarea de propuneri alternative la politici publice pentru afaceri, pentru facilitarea dezvoltarii antreprenoriatului prin implicarea activa a structurilor asociative la imbunatatirea proceselor decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri”.

            Grupul tinta al proiectului a fost format din reprezentanti ai ONG-urilor si partenerilor sociali.

 La conferinta de inchidere a proiectului s-au prezentat informatii detaliate cu privire la politica publica alternativa propusa in cadrul proiectului si stadiul acceptarii de institutii publice.

Deasemenea, a fost lansat cadrul asociativ care va asigura sustenabilitatea proiectului dupa finalizarea implementarii:

- Coalitia pentru un mediu favorabil afacerilor;

- Trei retele tematice;

- Parteneriate intre ONG-uri si institutii publice.

 

 Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF) este organizatie neguvernamentala, non-profit, infiintata in anul 2001, in calitate de beneficiar si lider de proiect a implementat proiectul “Implica-te in politici publice pentru afaceri!” in perioada 14.11.2018- 14.12.2020. Valoarea totala a proiectului este 927.922,20 lei din care valoare eligibila nerambursabila - 909.363,75 lei si cofinantarea eligibila a beneficiarului - 18.558,45 lei

 

REZULTATE FINALE ALE PROIECTULUI
 •  1 Studiu de evaluare a nevoilor de crestere a capacitatii ONG-urilor si partenerilor sociali pentru a formula propuneri alternative la politicile publice pentru afaceri elaborat, diseminat prin site-ul solicitantului , pe stick la peste 300 persoane, diseminat pe platforme on-line de cercetare;
 •  1 Studiu „Bariere administrative pentru initierea si dezvoltarea afacerilor”, elaborat diseminat pe site-ul solicitantului, pe stick la peste 300 persoane, diseminat la patronate si camere de comert;
 • 8 seminarii regionale de informare si 516 persoane informate organizate in Bucuresti, Pitesti, Craiova, Cluj-Napoca, Timisoara, Brasov, Constanta, Iasi;
 • 176 persoane din ONG-uri si parteneri sociali instruite prin 8 cursuri de cate 3 module fiecare si 56 ore (89 angajati, 87 voluntari; 124 femei si 54 barbati; 139 persoane din ONG-uri, 32 persoane din patronate si 5 persoane din sindicate). Cursurile au fost organizate in Bucuresti, Pitesti, Craiova, Cluj-Napoca, Timisoara, Brasov, Constanta, Iasi; Cursantii au primi certificate de absolvire in urma unui test de evaluare;
 • 1 Politica publica alternativa la Registrul unic de control a activitatii intreprinderilor elaborata si acceptata cu tema: „Registru Unic de Control On Line – instrument digital, de respectare transparenta a legislatiei de control si a atributiilor partilor interesate.” Politica publica distribuita catre 176 persoane din GT, peste 50 de institutii publice, asociatii profesionale, patronate, sindicate. 
 • 1 Concept privind instrumente independente de monitorizare a politicii publice elaborat
 • 16 focus grupuri organizate on-line pentru dezbaterea politicii publice alternative si a instrumentelor independente de monitorizare a politicilor publice
 • O coalitie pentru un mediu favorabil afacerilor constituita-13 membri fondatori
 • 3 retele tematice sectoriale constituite pentru asigurarea sustenabilitatii proiectului : 
    Reteaua tematica a start-upurilor infiintate prin ajutor de minimis
    Pagina de facebook: Antreprenori-POCU Start-Up
        
   Reteaua tematica pentru activitati de control ale  intreprinderilor
  
   Reteaua tematica privind relatiile de munca
   Pagina de facebook:  Propuneri legislative-Telemunca
   
 • 5 acorduri de parteneriat intre ONG-uri, parteneri sociali si institutii ale administratiei publice pentru dezvoltarea si implementarea de politici publice in afaceri.

Contacteaza-ne pentru mai multe detalii!

AIM – Absolventi incadrati in munca
[10.12.2020]

In perioada 18.11.2020-17.11.2022, Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF), in  calitate de partener si Hr Specialists SRL (HRS) in calitate de beneficiar,  implementeaza Proiectul AIM – Absolventi incadrati in munca, Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Activitatea centrala a proiectului consta in oferirea unor oportunitati, cum ar fi: participare la stagii de practica,burse pentru stagii de practica, participare la workshopuri: "Simulator de interviuri", “Meseriile viitorului si tehnologia informatiilor”, "Nediscriminare pe piata muncii si la locul de munca”, vizita de studii de bune practici in Portugalia, program de consiliere si orientare profesionala, unui numar de 184 de elevi inmatriculati in unitati de invatamant secundar (ciclul superior al liceului, filiera tehnologica) din Regiunile Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia si Sud-Est, unitati de invatamant a caror oferta educationala cuprinde domeniile turism, alimentatie publica, comert, estetica, mecanica, nivel de calificare 4, invatamant zi, durata studii 4 ani, calificari profesionale – tehnician in turism, tehnician in gastronomie, organizator banqueting, tehnician in achizitii si contractari, tehnician in activitati de comert, coafor stilist, tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii.

Activitatile ce vor fi implementate in cadrul proiectului au avut ca obiectiv facilitarea integrarii pe piata muncii, potrivit abilitatilor si motivatiei lor intrinseci, a 184 de elevi din ciclul superior al liceului (filiera tehnologica), in domeniile de pregatire profesionala turism, alimentatie publica, comert, estetica si mecanica prin 1) dezvoltarea si consolidarea unui parteneriat activ si eficient la nivelul Regiunilor Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia si Sud-Est intre HR Specialists SRL, Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin, unitati de invatamant secundar (ciclul superior al liceului, filiera tehnologica) si parteneri de practica, contribuind la imbunatatirea invatarii la locul de munca in formarea profesionala si cresterea implicarii partenerilor sociali in dezvoltarea sistemului de formare profesionala si 2) dobandirea competentelor necesare prin programe de invatare la locul de munca, beneficiind de o infrastructura imbunatatita a formarii si de o acumulare de bune practici la nivel international, in vederea asigurarii premiselor pentru participarea la o piata a muncii interne si internationale moderna, flexibila, dinamica si incluziva, contribuind astfel la realizarea obiectivului major al Strategiei Europa 2020 si anume cresterea ratei de ocupare.

Pentru inscriere in cadrul proiectului, fiecare potential beneficiar depune un set de documente, dintre care amintim: documete de inscriere (formular de inscriere), documente tipizate (declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal, declarative de evitare a dublei finantari, declaratie de apartenenta la grupul tinta) si documente de suport (copie -carte de identitate, copie certificta de nastere,  adeverinta de elev, etc.)

In vederea selectiei grupului tinta, se impun urmatoarele criterii si sunt necesare documnete doveditoare:

 • elev/a inmatriculat/a unitati de invatamant secundar (ciclul superior al liceului, filiera tehnologica), in clasa a XI-a;
 • domiciliul in una dintre Regiunile Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia; se acorda prioritate elevilor cu domiciliul in mediul rural si/sau etnie roma si care nu au mai participat niciodata la un stagiu de practica pe un proiect finantat din fonduri nerambursabile;
 • nu beneficiaza de finantare pentru derularea stagiilor de practica conform planului de invatamant din alte fonduri publice

Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF) este organizatie neguvernamentala, non-profit, infiintata in anul 2001, in calitate de partener de proiect cu  Hr Specialists SRL (HRS), implementeaza Proiectul AIM – Absolventi incadrati in munca in perioada 18.11.2020-17.11.2022. Valoarea totala a proiectului este 2,373,678.14lei cofinantarea eligibila a beneficiarului - 2,373,678.14 lei

Contacteaza-ne pentru mai multe detalii!

ADAF

e-MAIL: office@adaf.ro

TEL: 021 210 10 42

WEB: www.adaf.ro

Retele tematice
[09.12.2020]
Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF), in calitate de beneficiar, implementeaza proiectul “Implica-te in politici publice pentru afaceri!” cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020.

Obiectivul  principal al proiectului este “Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali pentru dezvoltarea de propuneri alternative la politici publice pentru afaceri, pentru facilitarea dezvoltarii antreprenoriatului  prin implicarea activa a structurilor asociative la imbunatatirea proceselor decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri”.

Grupul tinta al proiectului a fost format din 400 reprezentanti ai  ONG-urilor si partenerilor sociali care au beneficiat de seminarii regionale de informare, participarea la sondajele de opinie privind nevoile de crestere a capacitatii ONG-urilor si partenerilor sociali de a formula propuneri alternative la politici publice, participarea la sondajul de opinie  privind bariere pentru initierea si dezvoltarea afacerilor, participarea la sesiuni de instruire privind procesul elaborarii politicilor publice,activitati de advocacy si instrumente independente de monitorizare a politicilor publice pentru afaceri,  de focus-grupuri pentru elaborarea de propuneri alternative la politici publice. 

Activitatea principala a proiectului a constat in elaborarea unei politici publice alternative la Legea 252/2003 privind Registrul unic de control al intreprinderilor care sa elimine procedurile manuale birocratice si sa dezvolte o platforma nationala on-line cu beneficii pentru antreprenori, institutii publice de control si legiuitor.

In contextul dezvoltarii fara precedent a tehnologiilor informatiilor si comunicatiilor, al necesitatii reducerii birocratiei cu care se confrunta intreprinderile, propunerea alternativa la politica publica existenta se refera la informatizarea activitatii de evidenta a controalelor prin crearea unei platforme nationale on-line, in care fiecare intreprindere sa dispuna de registrul sau electronic de control si in care organele de control sa completeze datele principale referitoare la planificarea si controlul efectuat.

Sondajul efectuat in randul IMM-urilor a evidentiat ca sistemul actual de control prezinta multe aspecte critice ca de pilda comportamentul necorespunzator al organelor de control, neinformarea intreprinderilor privind perioada si tematica controalelor planificate, numar mare de controale repetate din partea unor institutii, neaplicarea legii prevenirii la prima abatere si abuzuri in unele cazuri.

Majoritatea respondentilor (84%)  a fost de acord cu eliminarea registrului unic de control actual si crearea unei platforme on-line sesizand avantajele unui sistem digitalizat pentru un control al activitatii intreprinderilor transparent, predictibil si preventiv.

Prin proiect s-a infiintat un cadru asociativ care sa asigure sustenabilitatea proiectului dupa finalizarea implementarii, constituit din:
 •  Coalitia pentru un mediu favorabil afacerilor,cadru informal care sa permita permanetizarea actiunilor ONG-urilor si partenerilor sociali de simplificare a procedurilor administrative pentru afaceri;
 •  3 retele tematice
  • Reteaua pentru start-upurile finantate prin ajutorul de minimis pentru asigurarea sustenabilitatii functionarii acestora in perioada pandemiei si post-pandemie prin identificarea de solutii, prin solidaritatea dintre IMM-uri si sprijinirea prin masuri si programe ale administratiei publice centrale si locale.
  • Reteaua pentru simplificarea cadrului legislativ privind controlul activitatii intreprinderilor,
  • Reteaua pentru relatii de munca privind adaptarea cadrului legislativ la sistemele noi de munca 
 • Parteneriate intre ONG-uri si institutii publice ca instrumente de colaborare si bune practici eficiente in relatia dintre institutii si cetateni.
Retelele sociale aferente acestor entitati vor constitui instrumentul de informare si comunicare cu comunitatea de afaceri, cu alte ONG-uri si cu institutiile publice;

Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges este fondator al Coalitiei pentru un mediu favorabil afacerilor si al retelei tematice pentru stat-upuri finantate prin ajutor de minimis. 

Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF) va invita sa participati 
la conferinta de inchidere a proiectului  care se va desfasura on-line la 10 decembrie 2020 orele 11.

La eveniment vor fi invitati reprezentanti ai Directiei generale politici publice, strategii si control intern managerial din cadrul Secretariatului General al Guvernului, Directiei generale IMM-uri si mediului de afaceri, Agentiei de Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov, Agentiei Nationale pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati, Inspectiei muncii, Inspectoratului de Stat in Constructii, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Garda de mediu.

Antreprenor in Romania!
[26.11.2020]
ADAF-Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (www.adaf.ro) in parteneriat cu Institutul de cercetare- proiectare pentru automatizari IPA SA (www.ipa.ro) a implementat proiectul “Antreprenor in Romania!”. Obiectivul proiectului a fost sa sprijine cetatenii romani cu rezidenta in ultimele 12 luni in alte tari membreu UE ce doreau sa demareze o afacere in Romania. In perioada septembrie 2017 – noiembrie 2020, s-a incurajat înființarea și dezvoltarea de întreprinderi non-agricole, inovative, sustenabile și incluzive în mediul urban din România (exceptand Bucuresti- Ilfov).

Proiectul s-a desfasoarat in mai multe etape menite sa sustina spiritul antreprenorial de la stadiul de idee pana la o afacere sustenabila. 89 persoane au beneficiat de formare profesionala prin curs de Competente anreprenoriale atat in Romania cat si online prin platforma e-learning. In cadrul cursului au descoperit instrumentele necesare unui manager de succes si au dezvoltat planul de afaceri necesar in competitia pentru unul din cele 25 de granturi finantate prin proiect in valoare de aproape 40.000 euro.

Implementarea proiectului "Antreprenor in Romania!" a obtinut urmatoarele rezultate:

•1 metodologie de selectie a grupului tinta; 1 conferinta de incepere a proiectului cu 100 participanti in Italia, 1 pagina a proiectului pe facebook, pliant de prezentarea a proiectului, afise, roll-upuri, prezentare pe blogul: www.cursurigratuite.com; 80 mesaje catre stakeholderi, comunicate de presa, crearea unui help desk la solicitant si parteneri (adresa email dedicata, telefon, informatii la sediu), mesaje pe retele socializare: Linked-in si youtube;
•89 persoane selectate din grupul tinta si informate despre programul de formare antreprenoriala, 1 studiu analiza nevoi GT; selectarea GT pentru cursurile de formare antreprenoriala;
•89 persoane instruite prin sesiuni de cursuri de competente antreprenoriale derulate on- line si dupa caz prin cursuri la sala in Romania, 89 planuri de afaceri elaborate; 89 certificate de absolvire a cursurilor; 1 raport privind formarea antreprenoriala prin cursuri de competente antreprenoriale;
•89 persoane constientizate cu privire la inovarea sociala, reducerea emisiilor de gaze, utilizarea eficienta a resuselor, imbunatatirea utilizarii TIC, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, non-discriminare, prin organizarea de 10 ateliere de lucru;
•89 persoane pregatite prin activitati integrate de consiliere, asistenta suport in vederea participarii la selectia planurilor de afaceri ; 89 documentatii depuse pentru concursul de planuri de afaceri
•25 de planuri de afaceri selectate pentru finantare, 
•25 de persoane, consiliate si mentorate pentru initierea afacerilor si inregistrarea la registrul Comertului; 25 firme inregistrate la registrul comertului;
•25 contracte de ajutoare de minimis, o metodologie de monitorizare a intreprinderilor infiintate;
•Monitorizarea activitatiii intreprinderilor finantate;  50 de locuri de munca create; minimum 2 locuri de munca create/firma infiintata;
•1 studiu pentru analiza impactului antreprenoriatului infiintat de diaspora in Romania asupra mediului antreprenorial.Lectii invatate”
•1 platforma inovativa on-line de informare si colaborare cu diaspora

Pe tot parcursul proiectului participantii au avut posibilitatea de a opta pentru asistenta in elaborarea planului de afaceri si chiar implementarea proiectului. Toate afacerile infiintare vor fi in continuare promovate cu ajutorul unei platformeinovative on-line de informare, destinata sa lanseze pe piata noii antrepreori.  Platforma on-line va raspunde nevoilor de informare a comunitatilor romanesti din diaspora facilitand  crearea si consolidarea de parteneriate intre centre de afaceri, incubatoare tehnologice si de afaceri etc.

Pentru mai multe informatii va asteptam pe pagina proiectului.

Proiect cofinantat din Fondul Instrumente Structurale 2014-2020, prin Programul Operational Capital Uman FOCUS GRUP Sud-Est
[10.11.2020]
Ca persoana selectata in grupul tinta al proiectului „Implica-te in politici publice pentru afaceri!” cofinantat prin programul POCA 2014-2020, ati participat pana in prezent la seminariile de informare si cursurile de instruire privind politicile publice,  organizate de Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF). Seminariile de informare ca si cursurile de formare profesionala v-au permis sa dobanditi competente teoretice in domeniul formularii de politici publice alternative si elaborarii de instrumente independente pentru monitorizarea politicilor publice.

In cadrul proiectului se organizeaza 2 focus grupuri cu temele: “Formularea de propuneri alternative la politici publice in domeniul simplificarii procedurilor administrative pentru afaceri “  si “”Instrumente independente pentru monitorizarea politicilor publice in afaceri”.  In contextul masurilor de combatere a raspandirii virusului SARS- COV2 focus grupurile  se vor desfasura on-line, ambele in aceiasi sesiune,  prin utilizarea aplicatiei ZOOM US. 

Activitatea focus grupului se realizeaza in principal prin actiuni specifice de brainstorming pentru analiza propunerilor de politici publice si instrumente independente de monitorizare a politicilor publice propuse de ADAF. Ideile si propunerile Dvs. vor fi evaluate, prioritizate  la nivel regional si vor fi preluate de coordonatorul proiectului pentru finalizarea  propunerii.

Intrarea in zoom se face in data de 11 Noiembrie 2020, incepand cu orele 10:30. Link-ul pentru participare la meeting a fost transmis prin e-mail. Este suficient sa faceti click pe link ca sa intrati in camera de asteptare si apoi sa facilitam intrarea la meeting.


© Copyright ADAF 2021. Toate drepturile rezervate