Antreprenor in Romania!

POCU/89/3/7/107650 Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Solicitant: Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin – ADAF, Bucuresti, Romania
Partener 1: Osservatorio Economico per lo Sviluppo della Cultura Manageriale d’Impresa, Italia
Partener 2: IPA SA
Valoarea totala a proiectului este 7.052.400,46 lei din care 5.965.766,14 lei cofinantarea UE.


Ne gasiti si pe Facebook


Obiectivul general al proiectului

Dezvoltarea competentelor antreprenoriale si manageriale a 206 persoane din diaspora si acordarea de suport pentru operationalizarea ideilor de afaceri, infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi non-agricole, inovative, sustenabile si incluzive, in mediul urban din Romania in 7 regiuni de dezvoltare, creatoare de locuri de munca, prin aplicarea de masuri integrate de informare, formare antreprenoriala, acordarea de consultanta si mentorat, finantarea implementarii planurilor de afaceri prin ajutor de minimis si asigurarea sustenabilitatii intreprinderilor infiintate.

Proiectul contribuie la indeplinirea obiectivului specific 3.7 al POCU - „Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana”.

Obiectivul general al proiectului genereaza un efect pozitiv pe termen lung contribuind la atragerea diasporei in crearea si dezvoltarea de activitati antreprenoriale in Romania, la transferul de cunostinte, experienta si bune practici din tari europene, la stimularea si cresterea ocuparii pe cont propriu si a capabilitatii intreprinderilor create de a genera locuri de munca durabile si de calitate.

Grupul tinta (GT) al proiectului este format din 206 persoane fizice , someri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban in Romania;
b) au resedinta sau domiciliul in mediul rural sau urban, in regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud-Muntenia;
c) au varsta de minimum 18 ani;
d) poseda cetatenia romana;
e) fac dovada domiciliului sau rezidentei in strainatate in ultimele 12 luni pana la momentul inscrierii in grupul tinta;
f) demonstreaza experienta antreprenoriala prin documente de infiintare a unei societati comerciale in strainatate, precum si prin docmente care sa ateste experienta specifica in domeniul in care doreste sa infiinteze o afacere prin intermediul programului;

sau
demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala printr-un contract de munca sau de colaborare ori alt document similar, în domeniul în care doreste sa iniþieze afacerea vizata în cadrul proiectului,

sau
demonstreaza cunostintele de specialitate prin documente recunoscute de statul român, care sa ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul unor institutii de învatamânt superior din strainatate, ori prin alte documente ce certifica absolvirea unor cursuri de scurta durata
în domeniul în care doreste sa iniþieze afacerea vizata în cadrul proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului
 • Stimularea initiativei antreprenoriale in randul romanilor din diaspora din Italia, Franta, Germania, Grecia, Marea Britanie sau Spania prin investitii in capitalul uman vizand formarea si dezvoltarea competentelor antreprenoriale si manageriale pentru 206 persoane participante la un program integrat de formare antreprenoriala
 • Continuarea pregatirii grupului tinta pentru initierea unei afaceri prin acordarea de consiliere / consultanta /mentorat antreprenorial pentru initierea de 25 de afaceri in Romania
 • Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de IMM-uri prin finantarea a 25 de afaceri non-agricole in mediul urban din Romania prin ajutorul de minimis
 • Adaptarea furnizarii cursului la specificul grupului tinta din diaspora prin predare on-line utilizand o platforma de tip e-learning.
 • Constientizarea a 206 persoane din GT privind inovarea sociala, reducerea emisiilor de gaze, utilizarea eficienta a resuselor, imbunatatirea utilizarii TIC, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila,non-discriminarea, prin organizarea a 10 ateliere de lucru prin sistem mixt: on-line prin platforma de e-learning si in sala de curs.
 • Cresterea gradului de ocupare prin crearea de cel putin 50 de locuri de munca in cadrul proiectului (minimum 2 locuri de munca in fiecare intreprindere nou infiintata);
 • Cresterea gradului de constientizare a romanilor din diaspora privind politicile publice pentru sustinerea antreprenoriatului dezvoltat in Romania prin organizarea de evenimente de prezentare a firmelor infiintate prin proiect, prezentarea studiului de analiza a impactului antreprenoriatului dezvoltat de diaspora in Romania si prin platforma inovativa on-line pentru diaspora.
 • Asigurarea unui management corespunzator cu scopul asigurarii indeplinirii tuturor indicatorilor si obligatiilor asumate prin cererea de finantare; efectuarea achizitiilor propuse.
Rezultate asteptate
 • 300 persoane informate prin 12 seminarii de informare privind proiectul organizate pentru  diaspora din Italia, 1 metodologie de selectie a grupului tinta; 1 conferinta de incepere a proiectului cu 100 participanti in Italia, 1 pagina a proiectului pe facebook, pliant de prezentarea a proiectului, afise, roll-upuri, prezentare pe blogul: www.cursurigratuite.com; 80 mesaje catre stakeholderi, comunicate de presa, crearea unui help desk la solicitant si parteneri (adresa email dedicata, telefon, informatii la sediu), mesaje pe retele socializare: Linked-in si youtube;
 • 206 persoane selectate din grupul tinta si informate despre programul de formare antreprenoriala, 1 studiu analiza nevoi GT; selectarea GT pentru cursurile de formare antreprenoriala;
 • 206 persoane instruite si certificate prin 10 sesiuni de cursuri de competente antreprenoriale derulate on- line si dupa caz prin cursuri la sala in Romania, 206 planuri de afaceri elaborate; 206 certificate de absolvire a cursurilor; 1 raport privind formarea antreprenoriala prin cursuri de competente antreprenoriale;
 • 206 persoane constientizate cu privire la inovarea sociala, reducerea emisiilor de gaze, utilizarea eficienta a resuselor, imbunatatirea utilizarii TIC, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, non-discriminare, prin organizarea de 10 ateliere de lucru;
 • 206 persoane pregatite prin activitati integrate de consiliere, asistenta suport in vederea participarii la selectia planurilor de afaceri ; 206 documentatii depuse pentru concursul de planuri de afaceri
 • 25 de planuri de afaceri selectate pentru finantare, 1 sesiune de premiere a planurilor de afaceri cu 100 participanti;
 • 25 de persoane, consiliate si mentorate pentru initierea afacerilor si inregistrarea la registrul Comertului; 25 firme inregistrate la registrul comertului;
 • 25 contracte de ajutoare de minimis, o metodologie de monitorizare a intreprinderilor infiintate;
 • Monitorizarea activitatiii intreprinderilor finantate;  50 de locuri de munca create; minimum 2 locuri de munca create/firma infiintata;
 • 7 sesiuni de prezentare a firmelor infiintate in cadrul proiectului cu un numar total de 350 participant
 • 1 studiu pentru analiza impactului antreprenoriatului infiintat de diaspora in Romania asupra mediului antreprenorial.Lectii invatate”
 • 1 platforma inovativa on-line de informare si colaborare cu diaspora
Activitati finantate:
• Formare antreprenoriala
• Implementarea planurilor de afaceri finantate prin ajutor de minimis
• Program de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate in cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora
• Platfoma on-line pentru informarea si colaborarea cu diaspora privind dezvoltarea antreprenoriala

Metodologie de selectie grup tinta descarca
Informatii privind selectarea pentru GT se pot obtine folosind urmatoarele surse de informare:
Website-urile : www.adaf.ro 
Blogul: www.startfinantare.ro
E-mail: start-up@adaf.ro

INFORMATII PROIECT
Data start proiect
29-09-2017
Data finalizare proiect
28-09-2020
Program finantare proiect
POCU
Participanti
206
© Copyright ADAF 2019. Toate drepturile rezervate