Fii si Tu Antreprenor!


POCU/82/3/7/106494 - Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Solicitant:   Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin – ADAF, București
Partener 1:  Asociația pentru Transfer Tehnologic și Inovare - ARoTT, Craiova 
Valoarea totala a proiectului este 8.858.170,58 lei din care 7.529.444,99 lei cofinantarea UE.

 Ne gasiti si pe Facebook

Obiectivul general al proiectului

Contribuții la creșterea ocupării în regiunea Sud –Vest Oltenia prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale a 310 persoane și acordarea de suport pentru operaționalizarea ideilor de afaceri, înființarea și dezvoltarea de intreprinderi non-agricole, inovative, sustenabile si incluzive, in mediul urban, creatoare de locuri de muncă, prin aplicarea de măsuri integrate de informare, formare antreprenorială, acordarea de consultanță și mentorat , finanțarea implementării planurilor de afaceri prin ajutor de minimis.

Proiectul contribuie la indeplinirea obiectivului specific 3.7 al POCU - „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”, schema Romania Start Up Plus.
Obiectivul general al proiectului generează un efect pozitiv pe termen lung contribuind la dezvoltarea economiei regiunii Sud-Vest Oltenia printrun mediu de afaceri competitiv, la stimularea și creșterea ocupării pe cont propriu și a capabilitatii întreprinderilor create de a genera locuri de muncă durabile și de calitate.

Grupul țintă (GT) al proiectului este format din 310 persoane fizice (șomeri, persoane inactive și salariați), din regiunea sud-vest Oltenia cu domiciliul in mediul rural sau urban al regiunii, care indeplinesc cumulativ urmatoarele condiții:a) Intenționează să înfiinteze o afacere nonagricolă în mediul urban;
 • Au reședința sau domiciliul în mediul rural sau urban din regiunea sud-vest Oltenia;
 • Nu fac parte din grupul țintă al tinerilor NEETs cu vârsta între 16-24 ani;
Categorii de grup țintă incluse în proiect:
 • 146 șomeri și persoane inactive
 • 164 angajați care doresc să înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă
La nivelul grupului tinta structura de gen va fi de 50% femei din numărul total al participanților.
Grupul de 310 persoane va participa la activitățile de formare antreprenorială (participare la cursul de competențe antreprenoriale, ateliere de lucru pentru conștientizarea privind temele secundare și orizontale, evaluarea competențelor dobândite de către comisiile ANC, informare privind criteriile de selecție a planurilor de afaceri, consiliere și asistare pentru elaborarea planurilor de afaceri.
După evaluarea planurilor de afaceri vor fi premiate 38 de planuri care vor continua prin activitățile de înregistrare a firmei la Oficiul Registrului Comerțului, încheierea contractelor de subvenții, implementarea și operaționalizarea planului de afaceri și funcționarea întreprinderii create în perioada de sustenabilitate de 12 luni dupa finalizarea proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului
 • Stimularea initiativei antreprenoriale in randul somerilor, persoanelor inactive si persoanelor care au un loc de munca si doresc sa infiinteze o afacere care sa creieze locuri de munca din regiunea de dezvoltare sud-vest Oltenia prin Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala prin organizarea de 5 seminarii cu un total de 500 de participanti si prin actiuni de promovare si publicitate bazate pe mijloace si canale de informare diversificate;
 • Selectarea, pe baza unei metodologii transparente, obiective si echidistante, a 310 someri, persoane inactive si salariati din regiunea Sud-vest Oltenia in grupul tinta, la programul integrat de formare antreprenoriala, prin cursuri de competente antreprenoriale, elaborarea de planuri de afaceri , participarea la concurs de planuri de afaceri in vederea obtinerii unui ajutor de  minimis pentru implementarea ideii de afaceri;
 • Instruirea si certificarea a 310 persoane din grupul tinta prin derularea de 16 sesiuni de cursuri de competente antreprenoriale autorizate de ANC si repartizate echilibrat in toate judetele regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, prin asigurarea de cel putin de 20 cursanti in fiecare judet
 • Constientizarea a 310 persoane din GT privind temele de inovarea sociala, reducerea emisiilor de gaze, utilizarea eficienta a resuselor, imbunatatirea utilizarii TIC, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila,non-discriminarea, prin organizarea a 16 ateliere de lucru
 • Selectarea unui numar de 38 de planuri de afaceri cu propuneri de afaceri non-agricole in mediul urban, in urma evaluarii de catre un juriu de specialisti, pe baza unei metodologii cu o procedura transparenta, obiectiva si nediscriminatorie care sa asigure infiintarea de cel putin 2 intreprinderi in fiecare judet;
 • Continuarea pregatirii de formare antreprenoriala pentru 38 de persoane selectate pentru finantarea afacerilor lor, prin efectuarea de stagii de practica de 40 ore in intreprinderi operationale cu obiect de activitate similar cu cel propus prin planul de afaceri pentru noua intreprindere si acordarea de consultanta si asistenta pentru inregistrarea firmelor la oficiile registrului comertului in vederea obtinerii personalitatii juridice;
 • Sprijinirea implementarii a 38 de planuri de afaceri prin acordarea ajutorului de minimis de maximum 40000 euro in doua transe, in baza unui contract de subventie si monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor pe o durata de 18 luni in cadrul proiectului, precum si suport pentru sustenabilitatea intreprinderilor infiintate si a locurilor de munca create pe o perioada de 12 luni dupa incetarea finantarii proiectului;
 • Cresterea gradului de ocupare in regiunea de dezvoltare Sud-vest Oltenia prin crearea de 76 de locuri de munca in cadrul proiectului (minimum 2 locuri de munca in fiecare intreprindere nou infiintata);
 • Promovarea firmelor infiintate prin proiect prin organizarea de 3 evenimente cu 150 participanti;
 • Analiza mediului antreprenorial din regiunea Sud-vest Oltenia prin elaborarea unui studiu- „ Analiza mediului antreprenorial in regiunea sud-vest Oltenia si orientari de sustinere si dezvoltare catre o economie inteligenta, sustenabila si incluziva”;
 • Implicarea participativa a membrilor comunitatii urbane in probleme sociale prin organizarea de ateliere de constientizare in probleme de dezvoltare urbana cu tema „Solutii locale la probleme locale”
 • Abordarea inovarii sociale prin realizarea unei platforme on-line pentru informatii si servicii privind economia sociala.
Rezultate asteptate
 • 500 persoane informate prin 5 seminarii de informare privind proiectul, 1 metodologie de selectie a grupului tinta; 1 pagina a proiectului pe facebook, pliant de prezentare a proiectului, afise, roll-upuri, prezentare pe blogul: www.cursurigratuite.com; 80 mesaje catre stakeholderi, comunicate de presa, crearea unui helpdesk la solicitant si partener (adresa email dedicata, telefon, informatii la sediu), mesaje pe retele socializare: Linked-in si youtube;
 • 310 persoane selectate in grupul tinta pentru programul de formare antreprenoriala, 310 seturi materiale consumabile pentru gestionarea GT; 1 studiu analiza nevoi GT;
 • 310 persoane instruite si certificate din care 155 femei, prin 16 sesiuni de curs competente antreprenoriale, program de derulare a cursurilor, 310 planuri de afaceri elaborate
 • 310 persoane constientizate cu privire la inovarea sociala, reducerea emisiilor de gaze, utilizarea eficienta a resuselor, imbunatatirea utilizarii TIC, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, non-discriminare, prin organizarea de 16 ateliere de lucru.
 • 38 de planuri de afaceri selectate pentru finantare; 1 metodologie pentru selectia planurilor de afaceri;
 • 38 de rapoarte de stagii de practica in intreprinderi  functionale;
 • 38 contracte de ajutoare de minimis pentru finantarea afacerii, o metodologie de monitorizare a intreprinderilor infiintate; o metodologie de asigurare a sustenabilitatii pe o perioada de 12 luni dupa incheierea finantarii;
 • 76 de locuri de munca create;
 • 3 sesiuni de prezentare a firmelor infiintate in cadrul proiectului cu un numar total de 150 participanti, 200 brosuri de prezentare a firmelor infiintate;
 • 1 studiu pentru analiza mediului antreprenorial din regiunea Sud-Vest Oltenia;
 • 5 seminarii cu un total de 250 participanti pentru constientizarea si participarea activa a membrilor comunitatii urbane in probleme de dezvoltare urbana;
 • 1 platforma inovativa on-line de informatii si servicii in domeniul economiei sociale.
Activitati finantate:
 • Formare antreprenoriala
 • Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE prin ajutor de minimis
 • Program de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate in cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora
 • Teme de inovare sociala; Platfoma on-line pentru informarea si colaborarea cu diaspora privind dezvoltarea antreprenoriala
Informatii privind selectarea pentru GT se pot obtine folosind urmatoarele surse de informare:
Website-urile : www.adaf.ro
Blogul: www.startfinantare.ro
E-mail: start-up@adaf.ro

Citeste Metodologia pentru concursul de planuri de afaceri si descarca toate materialele suport AICI


Studiu privind analiza mediului antreprenorial in regiunea Sud-Vest Oltenia


Studiu privind analiza mediului antreprenorial in regiunea Sud-Vest Oltenia si orientari de sustinere si dezvoltare catre o economie inteligenta, sustenabila si inclusiva. Evolutia antreprenoriatului s-a efectuat pe baza unor indicatori generali si specifici, analizati in dinamica si comparativ intre judetele regiunii si intre regiunea Sud Vest Oltenia cu situatia pe tara si cu alte regiuni de dezvoltare. Sursa principala de date a fost portalul Oficiului National al Registrului Comertului


INFORMATII PROIECT
Data start proiect
09-01-2018
Data finalizare proiect
08-01-2021
Program finantare proiect
POCU
Participanti
310
© Copyright ADAF 2024. Toate drepturile rezervate