Impreuna pentru piata muncii incluziva

POCU/20/4/2/101510 Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Solicitant - Comuna Ghidici, judetul Dolj, România
Partener 1 - Scoala Gimnaziala Ghidici
Partener 2 – Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin - ADAF, Municipiul Bucuresti
Valoarea totala a proiectului este 17.398.065,55 lei din care 14.788.355,72 lei cofinantarea UE.

Obiectivul general/Scopul proiectului

Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata (non-roma) a comunei Ghidici, judetul Dolj, prin implementarea de masuri integrate in: domeniul educatiei, formarii profesionale, ocuparii fortei de munca, conditiilor de locuire, dezvoltarii si furnizarii de servicii sociale si medicale, reglementarii documentelor personale.

Prin abordare inclusiva proiectul va contribui la asigurarea egalitatii de sanse si combaterea discriminarii, la protejarea persoanelor din comunitatile marginalizate impotriva discriminarii si a abuzurilor la care acestea sunt supuse.

Grupul tinta (GT) al proiectului este format din 748 persoane, din care 687 cetateni romani si 61 cetateni romani de etnie roma, ce fac parte din comunitatea marginalizata non-roma aflata in localitatea Ghidici, judetul Dolj, regiunea Sud-Vest Oltenia, persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala.

Obiective specifice
 • OS1 – Implementarea de activitati pentru reducerea abandonului scolar si cresterea participarii la educatie pentru 141 copii si 141 parinti: (informare si consiliere elevi si parinti, programe pentru copii tip „scoala dupa scoala” si a „doua sansa”)
 • OS2 – Implementarea de Programe de ucenicie pentru 90 tineri intre 16-25 de ani, inclusiv prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor
 • OS3 – Sesiuni de informare, consiliere si mediere pe piata muncii pentru 607 membri ai grupului tinta din comunitatea marginalizata
 • OS4 – Formarea profesionala prin programe de calificare a 500 persoane din grupul tinta din comunitatea marginalizata
 • OS5 – Sprijinirea insertiei pe piata muncii pentru membrii grupului tinta prin subventii acordate angajatorilor din zona in vederea crearii de 177 locuri de munca
 • OS6 – Acordarea de servicii specializate (asistenta si consiliere) pentru infiintarea a 17 noi afaceri non-agricole in comunitate si pentru obtinerea de microgrant-uri pentru planurile de afaceri evaluate favorabil, inclusiv servicii post-infiintare
 • OS7 – Sprijinirea dezvoltarii si furnizarii de servicii de asistenta sociala, medicala si socio-medicala in cadrul comunitatii marginalizate
 • OS8 – Imbunatatirea conditiilor de trai si locuire prin reabilitarea a 27 case si alimentarea cu energie alternativa a 41 gospodarii (prin panouri fotovoltaice)
 • OS9 – Reglementarea documentelor personale si de asistenta sociala pentru 607 membri ai grupului tinta din comunitatea marginalizata in care se implementeaza proiectul
 • OS10 - Organizarea a 18 Ateliere de lucru si 6 seminarii pentru implicarea activa si voluntariat al membrilor comunitatii in vederea solutionarii problemelor comunitatilor marginalizate
Rezultate 
 • 141 copii si 141 parinti participanti la programe de limitare a abandonului scolar
 • Consilierea a 141 parinti si 141 elevi din comunitatea marginalizata, constientizarea ambelor categorii de grup tinta despre beneficiile educatiei inca de la varste fragede si sprijinirea continuarii procesului de educatie a copiilor din comunitatea marginalizata.
 • 125 elevi inclusi in programul „scoala dupa scoala” de tip after school;
 • 16 persoane incluse in programe tip „a doua sansa”, cresterea numarului de persoane care revin in sistemul de invatamant, reducerea analfabetismului la nivelul comunitatii, sprijinirea persoanelor participante in vederea continuarii si/sau finalizarii educatiei obligatorii
 • 90 tineri intre 16-25 de ani inclusi in programe de ucenicie
 • 607 persoane din grupul tinta informate, consiliate in cariera si participante la sesiuni de mediere pe piata muncii
 • 500 persoane din grupul tinta calificate prin participare la programele de formare profesionala organizate prin proiect
 • 250 de persoane (10 grupe de cursanti) vor participa la cursuri sustinute de catre ADAF pentru urmatoarele calificari: Brutar- 1 grupa; Patiser- 1 grupa; Manichiurist pedichiurist – 2 grupe; Lucrator in comert – 2 grupe; Babysitter– 2 grupe; Ingrijitor batrani la domiciliu- 2 grupe.
 • 250 de persoane (10 grupe de cursanti) vor participa la cursuri sustinute de catre un furnizor de formare externalizat pentru urmatoarele calificari: Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport – 1 grupa; Sudor oxi-gaz – 1 grupa; Tinichigiu carosier – 2 grupe; Tamplar manual – 1 grupa; Lucrator in structuri pentruconstructii – 2 grupe; Constructor pietrar – 2 grupe; Lucrator in finisarea textilelor si a pielii – 1 grupa.
 • 177 locuri de munca subventionate in cadrul proiectului
 • 17 noi afaceri non-agricole infiintate prin proiect, 17 microgrant-uri acordate
 • 3 servicii functionale (servicii medicale, medico-sociale si sociale) asistate / sprijinite la nivelul comunitatii marginalizate, 1 echipa mobila multifunctionala, 1 platforma inovativa sociala
 • Reabilitarea a 27 locuinte si montarea a 41 panourifotovoltaice
 • 607 persoane ce vor avea documente personale (de identitate / proprietate / stare civila) si asistenta sociala complete si utilizabile
 • Ateliere de lucru (18) si seminarii (6) pentru implicarea activa in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea, organizate pe subiecte de reducere a excluziunii sociale
Activitati finantate

A1. Sprijinirea educatiei in comunitatea marginalizata prin masuri integrate de prevenire a abandonului scolar
A2. Cresterea gradului de ocupare in comunitatea marginalizata prin implementarea de masuri integrate
A3. Dezvoltarea si sustinerea antreprenoriatului in comunitatea marginalizata
A4. Dezvoltarea si sprijinirea serviciilor sociale, medicale si medico-sociale din comunitatea marginalizata
A5. Cresterea calitatii conditiilor de locuire pentru membrii grupului tinta din comunitate
A6. Asistenta juridica pentru reglementare documentelor membrilor grupului tinta
A7. Implicare activa si abordare participativa pentru solutionarea problemelor cu care se confrunta grupurile vulnerabile din comunitatile marginalizate

INFORMATII PROIECT
Data start proiect
19-08-2017
Data finalizare proiect
18-08-2020
Program finantare proiect
POCA
Participanti
748
© Copyright ADAF 2024. Toate drepturile rezervate