Pregateste-te astazi pentru cariera de maine! Formare si specializare pentru femeile din Regiunea Sud Muntenia!

Pregateste-te astazi pentru cariera de maine! Formare si specializare pentru femeile din Regiunea Sud Muntenia POSDRU: POSDRU/147/6.3/G/129467

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin  Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

„Investeşte în oameni!”

Obiectivul general al proiectului este cresterea oportunitatilor de acces pe piata muncii pentru femeile din regiunea Sud Muntenia ca urmare a participarii acestora la programe de calificare, recalificare, specializare, perfectionare si initiere. Scopul proiectului nostru este de a furniza servicii de formare autorizate ANC, de dezvoltare a carierei si de dezvoltare a competentelor in domeniul antreprenoriatului unui numar de 540 de persoane ce apartin grupului tinta (dintre care 405 sunt femei), pe programe de calificare nivelul 1

Prin acest proiect se urmareste:

  • Facilitarea participarii femeilor la diferite programe de calificare/recalificare derulate de furnizori de formare autorizati cu scopul dezvoltarii abilitatilor si calificarilor necesare obtinerii/mentinerii unui loc de munca (Activitatea A5 ) prin furnizarea unor cursuri de calificare (nivel 1), specializare si perfectionare, precum si initiere, membri grupului tinta (GT) vor fi mai binepregatiti si vor fi capabili sa isi gasesca un loc de munca mai usor; dezvoltarea si actualizarea continua a unorprograme de calificare/recalificare, specializare si perfectionare vor conduce la efecte pozitive pe termen lung in pregatirea in special a femeilor.
  • Furnizarea de programe de formare acreditate de perfectionare/specializare/initiere, precum si asistenta / consultanta pentru femei in vederea inceperii unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri (A6)
  • Cresterea gradului de constientizare a actorilor relevanti din institutii publice si private cu privire la principiul egalitatii de sanse si de gen prin desfasurarea campaniilor de combatere a discriminarii (Activ 4). Beneficiile unor astfel de campanii urmaresc fundamentarea ideii de egalitate de sanse si stimuleaza accesul egal pe piata muncii.
INFORMATII PROIECT
Data start proiect
01-03-2014
Data finalizare proiect
31-10-2015
Program finantare proiect
POSDRU
Participanti
540 de persoane (dintre care 405 sunt femei)
© Copyright ADAF 2024. Toate drepturile rezervate