SPORTIVE: Sprijin pentru Performanța Ocupațională și Reconversia Talentelor Sportive

Titlul proiectului: SPORTIVE: Sprijin pentru Performanța Ocupațională și Reconversia Talentelor Sportive
Beneficiar: PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă
Partener: ADAF-Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin
Data de incepere: 01.05.2024
Perioada de implementare: 01.05.2024-30.03.2026
Valoarea totala 4.958.991,44 lei
Surse de finantare: Cheltuieli totale nerambursabile: 4.958.991,44 lei ;

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului consta in cresterea capacitatii a 30 de Organizatii ale societatii civile, de participare la dialog civic, de a-si dezvolta si imbunatatii contributia la incluziunea prin ocupare si formare a categoriilor dezavantajate, respectiv sportivi/fosti sportivi de agrement sau performanta (ex:balet, dansuri, etc.) si de a participa la crearea si furnizarea de masuri active de ocupare, ca urmare a participarii acestora la un pachet de activitati inovative si formative.

OBIECTIVE SPECIFICE:

OS1: Cresterea gradului de constientizare a 30 de Organizatii ale Societatii Civile din regiunile de implementare ale proiectului asupra importantei dialogului civic si implicarii actorilor sociali pe piata muncii, prin dezvoltarea si implementarea unei campanii de informare si constientizare

OS2: Imbunatatirea capacitatii si digitalizarii a 30 de OSC din cadrul proiectului, prin dezvoltarea si implementarea unui pachet de masuri privind managementul organizational, planificare strategica si digitalizare

OS3: Cresterea capacitatii a 30 de OSC-uri de dezvoltare si implementare de parteneriate pentru ocupare si formare, prin crearea Retelei SPORTIVE: Sprijin pentru Performanța Ocupațională și Reconversia Talentelor Sportive

OS4: Consolidarea capacitatii de dialog civic a 30 de OSC-uri prin participarea acestora la schimburi de bune practici pentru pentru crearea de parteneriate europene /internationale

OS5: Promovarea de solutii durabile si incluzive cu privire la integrarea sportivilor/fostilor sportivi de agrement sau performanta (ex:balet, dansuri, etc.) pe piata muncii, prin organizarea de dezbateri pe aceasta tema cu 30 de OSC-uri din domeniul ocuparii si formarii

OS6: Dezvoltarea si promovarea unui set de masuri pentru consolidarea parteneriatelor si serviciilor pentru ocuparea si formarea sportivilor/fostilor sportivi de agrement sau performanta (ex:balet, dansuri, etc.) si implementarea acestuia in 30 de OSC

OS7: Dezvoltarea competentelor a 70 de persoane din grupul tinta in vederea consolidarii capacitatii a 30 de OSC-uri de a participa la dialog civic in domeniu ocuparii si formarii, prin organizarea cursurilor de Competente sociale si civice – cu profil de dialog social si advocacy, Strategie si politici publice in domeniul ocuparii si formarii, Specialist in activitatea de lobby si Comunicare interinstitutionala si relatii publice

OS8: Dezvoltarea capacitatii si abilitatilor transversale a 70 de persoane din grupul tinta, prin organizarea de workshop-uri in teme de interes

OS9: Imbunatatirea competentelor in domeniul politicilor administrative pentru 70 de persoane din grupul tinta, prin participarea acestora in cadrul unui program de formare Analist de informatii

OS10: Cresterea gradului de constientizare cu privire la integrarea pe piata muncii a sportivilor/fostilor sportivi de agrement sau performanta (ex:balet, dansuri, etc.), prin derularea unei campanii de informare

OS11: Imbunatatirea participarii a 30 de OSC-uri la consolidarea dialogului civic national si European cu privire la integrarea sportivilor/fostilor sportivi de agrement sau performanta (ex:balet, dansuri, etc.) pe piata muncii, prin organizarea unui transfer de bune practici online

Rezultate proiect

R1: A1.1. - 1 campanie online de constientizare cu privire la importanța și avantajele dialogului civic, precum și implicarea actorilor sociali pe piața muncii

R2: A1.1. - 2 pagini de social-media create

R3: A1.1. - 50 de postări publicate pe paginile de socializare

R4: A1.1. - 30 de ONG-uri conștientizate

R5: A1.1. - 1 metodologie de identificare și selectare a grupului țintă

R6: A1.1. - 30 de asociații și fundații incluse în GT al proiectului

R7: A1.1. - 70 de persoane fizice - membri/specialiști ai partenerilor sociali incluși în GT

R8: A1.2. - 1 pachet de instrumente realizat

R9: A1.2. - 3 seminarii de prezentare a pachetului de instrumente

R10: A1.2. - 1 manual de proceduri elaborat

R11: A1.2. - 30 exemplare ale manualului de proceduri diseminate către 30 de asociații și fundații

R12: A1.2. - 30 de asociații și fundații sprijinite în perioada de implementare a proiectului

R13: A2.1. - 1 listă de organizații/instituții elaborată

R14: A2.1. - 5 întâlniri organizate în vederea dezvoltării rețelei

R15: A2.1. - 1 rețea creată în vederea consolidării dialogului civic în domeniul ocupării și formării

R16: A2.1. - Minim 30 de OSC membre ale rețelei

R17: A2.2. - 1 procedură de organizare a schimburilor de bune practici elaborată

R18: A2.2. - 2 schimburi de bune practici pentru creșterea capacității OSC de implicare în dialog civic organizate

R19: A2.2. - 30 de OSC-uri beneficiare de schimburi de bune practici

R20: A2.2. - Minim 1 parteneriat creat cu o organizație internațională pe tema implicării în dialog civic

R21: A2.3. - 3 dezbateri organizate

R22: A2.3. - 30 de OSC-uri participante la dezbateri

R23: A2.3. - 3 rapoarte aferente dezbaterilor realizate

R24: A2.4. - 1 set de măsuri pentru consolidarea parteneriatelor și serviciilor pentru ocuparea și formarea sportivilor/fostilor sportivi de agrement sau performanță

R25: A2.4. - 1 conferință de prezentare a setului de măsuri organizată

R26: A2.4. - 30 de participanți la conferința de prezentare a setului de măsuri

R27: A2.4. - 30 ONG-uri active care și-au consolidat capacitatea și au dezvoltat activități specifice pieței muncii în perioada de implementare a proiectului

R28: A3.1. - 1 metodologie de derulare a programelor de formare

R29: A3.1. - 70 persoane fizice ce fac parte din grupul țintă al proiectului și participă la programe de pregătire

R30: A3.1. - 70 persoane fizice din grupul țintă care au fost certificate

R31: A3.2. - 24 de workshop-uri organizate pe trei teme importante, respectiv egalitatea de șanse și nediscriminare, accesibilitate persoane cu dizabilități, dezvoltare durabilă – contribuția la competențele și locurile de muncă verzi și la economia verde

R32: A3.2. - 70 persoane fizice ce fac parte din grupul țintă al proiectului și participă la programe de pregătire în vederea dezvoltării abilităților transversale

R33: A3.3. - 1 program de formare analist de informații organizat

R34: A3.3. - 70 persoane fizice ce fac parte din grupul țintă al proiectului și participă la programe de pregătire

R35: A3.3. - 70 persoane fizice din grupul țintă care au fost certificate

R36: A3.3. - 70 de certificate conform OG 129/2000 acordate

R37: A4.1. - 1 plan de campanie realizat

R38: A4.1. - Minim 100 de postări realizate

R39: A4.1. - 1 campanie de informare privind integrarea pe piața muncii a persoanelor cu sportivilor/fostilor sportivi de agrement sau performanță (ex: balet, dansuri, etc.)

R40: A5.1. - 1 schimb de bune practici online realizat în vederea creșterii participării OSC la consolidarea dialogului civic național și european cu privire la integrarea sportivilor/fostilor sportivi de agrement sau performanță

R41: A5.1. - 1 raport concluzii și recomandări elaborat și diseminat

R42: A5.1. - 30 de participanți la schimbul de bune practici

R43: A6.1. - 1 procedură de implementare/coordonare/monitorizare și control elaborată

R44: A6.1. - 1 proiect implementat și finalizat

R45: A6.2. - 1 calendar de întâlniri de lucru realizat

R46: A7.1. - 1 comunicat de presă la începutul proiectului

R47: A7.1. - 1 comunicat de presă la finalizarea proiectului

R48: A7.1. - 5 afișe A3 realizate

R49: A7.2. - 5 afișe A3 realizate


Activitati si actiuni 
A1.1. Constientizarea partilor interesate cu privire la importanta si avantajele dialogului civic, precum si implicarea actorilor sociali pe piata muncii
A1.2. Imbunatatirea managementului organizational, planificare strategica si digitalizare a OSC din cadrul proiectului
A2.1. Dezvoltarea Retelei SPORTIVE: Sprijin pentru Performanța Ocupațională și Reconversia Talentelor Sportive
A2.2. Consolidarea dialogului civic prin derularea de schimburi de bune practice pentru crearea de parteneriate Europene /internationale
A2.4 Dezvoltarea unui set coerent de masuri pentru consolidarea parteneriatelor pentru ocupare si formare
A3.1 Organizarea de cursuri informale pentru 70 de persoane din GT
A3.2 Imbunatatirea abilitatilor transversare a 70 de persoane din GT prin organizarea de workshop-uri
A3.3. Organizarea de cursuri de Analist de informatii pentru 70 de persoane din GT
A4.1. Organizarea unei campanii de informare cu privire la integrarea pe piata muncii a sportivilor/fostilor sportivi de agrement sau performanta
A5.1 Organizarea de actiuni de cooperare transnationala si transfer de bune practici cu privire la integrarea sportivilor /fostilor sportivi de agrement sau performanta pe piata muncii pentru 30 de OSC-uri
A6.1. Managementul Proiectului
A7.1 Informare si publicitate, inclusiv cheltuieli indirecte aferente Solicitantului
A6.2. Coordonarea activitatilor aferente Partenerului 1
A7.2. Informare si publicitate, inclusiv cheltuieli indirecte aferente Partenerului 1

In cadrul activitatii A1.1 Constientizarea partilor interesate cu privire la importanta si avantajele dialogului civic, precum si implicarea actorilor sociali pe piata muncii s-a elaborat METODOLOGIA DE IDENTIFICARE SI SELECTARE A GRUPULUI TINTA. Aceasta ofera un ghid practic de inregistrare in grupul tinta al proiectului, pasii necesari si documentatia obligatorie. Descarcati aici.

INFORMATII PROIECT
Data start proiect
01-05-2024
Data finalizare proiect
30-03-2026
Program finantare proiect
PEO
Participanti
30 OSC-uri si 70 de participanți din OSC-uri
© Copyright ADAF 2024. Toate drepturile rezervate