Start Antreprenoriat!

Start Antreprenoriat! POCU/82/3/7/106495
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020. 
Solicitant:   Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin – ADAF, Bucuresti, Romania
Partener 1:  Asociatia Oamenilor de Afaceri  Arges
Partener 2:  Asociatia de Dezvoltare Economico-Sociala
Valoarea totala a proiectului este 8.830.942,56 lei din care 7.506.301,18 lei cofinantarea UE.
Ne gasesti si pe Facebook

Obiectiv general:

Cresterea ocuparii in regiunea Sud –Muntenia prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale a 310  persoane si acordarea de suport pentru operationalizarea ideilor de afaceri, infiintarea si dezvoltarea  de intreprinderi non-agricole, inovative, sustenabile si incluzive,  in mediul urban, creatoare de locuri de munca,  prin aplicarea de masuri integrate de informare, formare antreprenoriala, acordarea de consultanta si mentorat , finantarea implementarii planurilor de afaceri prin ajutor de minimis. 
Proiectul contribuie la indeplinirea obiectivului specific 3.7 al POCU- „Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana”.

Grupul tinta

 310 persoane- someri, angajati si persoane care desfasoara o activitate independenta (persoane fizice autorizate, titulari ai intreprinderilor individuale si membrii intreprinderilor familiale), persoane inactive  inclusiv studenti, elevi la scoli postliceale care indeplinesc cumulativ,  urmatoarele conditii:
 • Intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban;
 • Au  resedinta sau domiciliul in mediul rural sau urban din regiunea sud-Muntenia (judetele Arges, Calarasi, Dimbovita, Giurgiu,  Prahova, Teleorman) ;
 • Nu fac parte din grupul tinta al tinerilor NEETs (cu varsta intre 16-24 ani care nu sunt salariati, nu sunt inscrisi la somaj sau intr-o forma de invatamant)
50% din grupul tinta vor fi femei.

Rezultate previzionate prin implementarea proiectului:
 •  310 persoane selectate in grupul tinta, din care 150 femei, instruite si certificate prin 16 sesiuni de cursuri de competente antreprenoriale
  • 38 de planuri de afaceri selectate pentru finantare prin ajutorul de minimis;
  • 310 persoane selectate in grupul tinta, din care 150 femei, instruite si certificate prin 16 sesiuni de cursuri de competente antreprenoriale 
La selectia planurilor de afaceri pentru finantare vor obtine punctaje mai mari planurile de afaceri care  propun:
 • dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltarii durabile;
 • activitati care promoveaza concret sprijinirea tranzitiei catre o economie  cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii  resurselor;
 • masuri de promovare concreta a inovarii sociale;
 • masuri concrete de utilizare solutii  TIC in procesul de productie, prestare de servicii,furnizare de bunuri sau executie de lucrari.
 • masuri concrete de consolidare a cercetarii, a dezvoltarii tehnologice, si/sau a inovarii  prin derularea de activitati specifice.
Desfasurarea proiectului:

Implementarea proiectului se va realiza in trei etape:
- Etapa 1 – formare antreprenoriala  in perioada 25.01.2018-24.01.2019;
- Etapa 2 – Implementarea planurilor de afaceri finantate din Fondul Social European prin ajutorul de minimis in perioada  25.01.2019 – 24.07.2020;
- Etapa 3 -  Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate in perioada de sustenabilitate in perioada 25.07.2020-24.01.2021.

Activitatile proiectului:
Etapa 1 :
 • Informarea publicului privind  programul de formare antreprenoriala, se va realiza prin mijloace de informare on-line (website www.adaf.ro; blogul  pagina profil proiect pe facebook si linked-in); seminarii de informare organizate in fiecare judet, informarea stakeholderilor, communicate de presa, interviuri TV si radio;
 • Selectarea grupului  tinta pentru cursurile de formare antreprenoriala
 • Programe de formare antreprenoriala
 •  Persoanele selectate in GT vor fi incluse in programele integrate de dezvoltare antreprenoriala constand in:
  •  Participarea la cursul de competente antreprenoriale, de 40 ore, cu evaluare finala de catre Autoritatea Nationala de Calificari pentru obtinerea Certificatului de competente antreprenoriale;
  • Participarea la un curs de 24 ore pentru constientizare privind inovarea sociala, dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse si nondiscriminarea;
  • Selectia planurilor de afaceri pe baza competitiva;
  • Efectuarea unui stagiu de practica de 40 ore intr-o intreprindere cu profil similar profilului afacerii finantate.
  • Servicii personalizare de consiliere/consultanta/mentorat de care vor beneficia persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate pentru finantare;
  • Infiintarea intreprinderilor prin inregistrare la Oficiul Registrului Comertului si incheierea contractelor de finantare prin ajutor de minimis;
  • Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate si decontarea sumelor finantate pentru implementare;
  • Monitorizarea afacerilor finantate pe perioada sustenabilitatii firmelor, acestea fiind obligate sa mentina operationale 2 posturi create prin afacere.

Depunerea planurilor de afaceri pentru jurizare în vederea obținerii finanțării, se va efectua după cum urmează: 
 • Termenul de depunere a planurilor de afaceri pentru jurizare este de maximum 30 de zile de la data publicării metodologiei definitive (1 septembrie 2018), pentru cursanții care au absolvit cursul de competențe antreprenoriale și au fost evaluați ANC până la data publicării metodologiei de selecție.
 • Pentru cursanții care vor absolvi cursul de competențe antreprenoriale  după data de 1 septembrie 2018 termenul de depunere a planurilor de afaceri este de 30 de zile de la data evaluării cursantilor de către ANC.
 • Pentru persoanele care nu au fost înscrise în GT pentru a participa la cursul de competențe antreprenoriale si care se incadreaza in categoriile eligibile ale grupului tinta, termenul de depunere a planurilor de afaceri este pana la 1 octombrie 2018; dosarul depus va contine declaratiile si documentele justificative pentru incadrarea in grupul tinta.
 • Acordarea aceluiași termen de depunere va asigura fiecărui aplicant o perioada egala de timp pentru elaborarea și depunerea documentației la concursul de planuri de afaceri.
 • Depunerea dosarului pentru inscrierea la concursul de planuri de facaeri se va putea face electronic la adresa concurs106495@adaf.ro sau prin poștă la sediul solicitantului (str.AMMAN nr 36, sector 1, Bucuresti) 
Informatii privind selectarea pentru GT se pot obtine folosind urmatoarele surse de informare:
Website-urile : www.adaf.ro 
Blogul: www.startfinantare.ro
E-mail: start-up@adaf.ro

Analiza mediului antreprenorial din regiunea Sud-Muntenia si orientari de sustinere si dezvoltare catre o economie inteligenta, sustenabila si inclusiva.

Studiul este structurat pe 10 capitole ce analizeaza caracteristicile regiunii de dezvoltare in contextul potentialului antreprenoriat si impactul proiectului in mediul de afaceri al regiunii Sud-Muntenia.

Brosura antreprenorilor "Start Antreprenoriat!"

Aceasta brosura doreste sa promoveze firmele infiintate si finantate prin proiect ca modele de buna practica pentru a creste credibilitatea programelor de finantare pentru romanii din diaspora.
Scopul nostru a fost de a oferi suport beneficiarilor si intregii comunitati de romani antreprenori sau viitori antreprenori in accesarea de informatii pentru dezvoltarea afacerii, promovarea produselor/ serviciilor pe care acestia le ofera, crearea unui cadru asociativ ce ofera oportunitatea de identificare si consolidare a parteneriatelor si de dezvoltare a afacerilor prin identificarea clientilor, furnizorilor si distribuitorilor.

INFORMATII PROIECT
Data start proiect
25-01-2018
Data finalizare proiect
24-01-2021
Program finantare proiect
POCU
Participanti
310
© Copyright ADAF 2024. Toate drepturile rezervate