SECA-Suport educational pentru copiii singuri acasa

Proiectul SECA - Suport educational pentru copiii singuri acasa
POCU/784/6/24/139131
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020. 
Solicitant: Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin – ADAF, Bucuresti, Romania
Partener: Asociatia Acces pentru Toti 
Valoarea totala a proiectului este 4762524.50 lei din care 4048145.82 confinantarea UE.

Obiectivul Proiectului consta in Stimularea participarii la educatie si prevenirea abandonului scolar a 278 de copii cu parinti plecati la munca in strainatate (8 nivel prescolar, 120 nivel primar, 120 nivel gimnazial si 30 nivel secundar superior, din care 28 romi, 42 din mediul rural si 2 elevi cu dizabilitati) din Regiunea Sud Est in contextul egalitatii de sanse (minimum 30% vor fi fete) prin asigurarea unui pachet de servicii educationale, psihosociale de sprijin, activitati recreative si de socializare, activitati de sprijin acordate acestora, in paralel cu servicii de educatie parentala si consiliere sociala pentru parintii / tutorii / persoanele care au in grija elevii din grupul tinta si crearea unei structuri comunitare consultative sustinute printr-o campanie  dinamica si participativa de informare si constientizare a publicului tinta privind obligatiile legale care revin parintilor la plecarea din tara si efectele negative ale plecarii parintilor asupra elevilor ramasi acasa.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS1. Cresterea participarii la educatie a 278 de copii din Regiunea Sud Est pe o perioada de 3 ani scolari prin servicii de suport educational, psihosociale, recreative si de socializare cu scopul de a preveni abandonul scolar si a creste participarea la invatamantul prescolar.
2. OS2. Sprijinirea participarii la educatie a grupului tinta prin asigurarea hranei calde, a rechizitelor si subventiilor pe parcursul a trei ani scolari.
3. OS3. Sustinerea participarii la educatie a copiilor si elevilor din grupul tinta prin asigurarea serviciilor de educatie parentala si de consiliere sociala pentru parintii / tutorii / persoanele care au in grija copiii din grupul tinta si crearea unei structuri comunitare consultative pentru Regiunea Sud Est.
4. OS4. Cresterea gradului de cunoastere a problematicii elevilor cu parinti plecati la munca in strainatate prin sustinerea unei campanii de informare si constientizare a publicului tinta privind obligatiile legale care le revin parintilor la plecarea din tara si efectele negative ale plecarii parintilor asupra elevilor ramasi acasa.

Rezltate asteptate:
•Procedura de selectie si inscriere a grupului tinta
•278 de copii grup tinta, din care 8 prescolari, 120 de elevi nivel primar, 120 elevi nivel gimnazial si 30 elevi nivel secundar superior 
•200 de parinti / tutori / persoane care au in grija elevul cu parinti plecati la munca in strainatate
•Procedura de realizare a anchetei sociale
•278 de rapoarte de ancheta sociala
•150 de elevi nivel primar si nivel gimnazial beneficiari ai programului de aprofundare / consolidare / performanta pe semestru, timp de 5 semestre, in total 240 de elevi, din care 8 prescolari care participa la activitati timp de 1 semestru. In functie de nevoi, varsta, clasa, nivel de invatamant, elevii vor participa la activitati pe parcursului a minimum 1 semestru si maximum 5 semestre.
•150 de copii beneficiari ai atelierelor psiho-sociale, din care 8 prescolari si 30 de elevi nivel secundar superior
•150 de elevi beneficiari ai activitatilor sportive, din care 30 de elevi nivel secundar superior
•150 de elevi beneficiari ai clubului de arta
•150 de elevi beneficiari ai clubului de robotica
•150 de elevi / semestru, timp de 5 semestre, beneficiari ai activitatilor culturale
•270 de elevi beneficiari ai taberei
•Metodologie de organizarea a actiunilor de sprijin pentru participarea la serviciile educationale 
•150 de elevi beneficiari ai serviciilor de hrana calda (catering), pe semestru
•150 de elevi beneficiari ai rechizitelor semestriale
•278 de elevi beneficiari de subventii. Subventia se acorda o singura data pentru fiecare elev GT.
•100 de parinti/tutori/persoane care au in grija elevii din grupul tinta participanti la evenimentele de educatie parenta si consiliere sociala, pe semestru
•2 evenimente de educatie parentala si consiliere sociala pe semestru pentru fiecare grupa de parinti
•1 campanie de informare si constientizare derulata pe 3 ani
•1 conferinta de diseminare a rezultatelor cu minim 50 de participanti
•1 pagina de socializare

Data de incepere: 09.07.2021
Perioada de implementare: 09.07.2021-31.12.2023

Pentru inscriere in cadrul proiectului se depune pentru fiecare copil potential beneficiar  un dosar continand cel putin urmatoarele documente: formular de inscriere GT, certificat de nastere, adeverinta prin care se atesta statutul de prescolar sau elev, emisa de o institutie de invatamant, acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, declaratie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari. In cazul fiecarui copil, declaratiile sunt asumate de unul dintre parinti sau de tutore/persoana care il are in grija. Pentru fiecare beneficiar adult se depune la inscriere un dosar continand cel putin urmatoarele documente: formular de inscriere GT, copie CI, acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, declaratie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari, documente relevante privind aflarea a cel putin 1 copil din grupul tinta in grija sa, daca persoana nu este parintele acestuia. In lipsa unor documente oficiale, persoana va depune o declaratie pe proprie raspundere.
In vederea selectiei grupului tinta, este verificat administrativ fiecare dosar depus, urmand sa intre in faza de selectie doar beneficiarii ale caror dosare corespund tuturor cerintelor. In cazul copiilor – doar daca rapoartele de ancheta sociala evidentiaza eligibilitatea lor, in speta ca au cel putin un parinte plecat la munca in strainatate. In cazul adultilor – doar daca au in grija cel putin un copil cu un parinte sau cu ambii parinti plecati la munca in strainatate. INFORMATII PROIECT
Data start proiect
09-07-2021
Data finalizare proiect
31-12-2023
Program finantare proiect
POCU
Participanti
278
© Copyright ADAF 2024. Toate drepturile rezervate